UGT considera incongruent que Banc Sabadell parli de voluntarietat en les sortides de l’ERO mentre manté fora d’aquesta opció la plantilla de més edat

Aquest matí s’ha constituït a Barcelona la taula negociadora entre la direcció de Banc Sabadell i els representants dels treballadors i les treballadores per a les negociacions sobre l’ERO anunciat per l’entitat financera. És la primera d’una sèrie de nou reunions -entre setembre i octubre- amb què els responsables del banc volen arribar a un acord dins dels terminis legalment establerts per aquests casos, però que podria veure’s prorrogat el temps que sigui necessari si no s’arriba a un acord amb la representació sindical.

Durant la reunió mantinguda avui Banc Sabadell ha lliurat a la representació legal dels treballadors i les treballadores, entre altres documents, l’informe tècnic on es recull l’argumentació i l’afectació de l’ERO, i que ja s’havia avançat en les reunions prèvies. La UGT ja vam manifestar aleshores el nostre total desacord amb el plantejament de l’ERO i vam presentar una bateria d’alternatives en defensa dels 1936 llocs de treball que Banc Sabadell vol suprimir. La direcció del banc no en va atendre cap.

Avui, els representants del Banc Sabadell han avançat que la plantilla potencialment afectada per l’ERO és de 13.346 persones, un cop excloses les persones amb contracte temporal, personal en excedència, personal d’alta direcció, direcció general i personal internacional. Tampoc afectarà els treballadors i treballadores amb edats compreses entre els 50 i els 55 anys, ni aquells que en tinguin més de 63. El criteri preferent serà l’adscripció voluntària. No obstant això, l’empresa es reserva el dret d’acceptar les sol·licituds que li arribin.

Un cop lliurada la documentació, l’empresa ha volgut donar per finalitzada la reunió. Des de la UGT Banc Sabadell hem aprofitat l’ocasió per manifestar el nostre total desacord amb l’exclusió plantejada: per a nosaltres és incongruent que es parli de voluntarietat mentre s’exclou a part del col·lectiu de major edat. També hem denunciat que el criteri proposat, la Valoració de l’Acompliment, i el mètode que l’empresa té implementat per a la seva formulació és del tot subjectiu, tal com hem denunciat des de la seva implementació.

Comments are closed.