UGT considera la possibilitat de reduir carrils com un greu error i aposta pel transport públic

carrilbus.pngDavant les últimes notícies del Servei Català del Trànsit sobre la possibilitat de reduir l’espai als carrils de circulació, la UGT de Catalunya considera que seria un greu error.  Les mides dels carrils no venen determinades només per la velocitat que en ells puguin adquirir-se sinó que també venen determinades per les mesures de seguretat que han de complir.

 
El fet que reduir els carrils pogués incloure una reducció de la velocitat dels vehicles pot ser un fet, però no hem d’oblidar que no tots els mitjans de transports tenen unes mateixes dimensions. No hem d’oblidar que sectors com els de transports de mercaderies i transports de persones estan obligats a realitzar els seus trajectes amb vehicles amb un ample molt determinat que no poden encabir-se en certs espais sense empitjorar la seguretat tant dels conductors com dels seus usuaris.

No hem d’oblidar que si el que es vol és que hi hagi una reducció de la velocitat, la UGT de Catalunya aposta per un augment en la freqüència i el pas dels transports públics. Una millora en el servei que el transport públic ofereix és la primera premissa per la reducció dels viatges en transport privat.
{mxc} 

Comments are closed.