UGT considera que la suspensió parcial del reglament de l’ús del català és un atac a la democràcia

catala

Aquesta suspensió cautelar generarà conflictes allà on no existien

La UGT qualifica d’atac a la democràcia la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de susprendre diversos articles del reglament de l’ús del català a l’Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Lleida, en resposta als recursos interposats pel Partit Popular i per Convivència Cívica Catalana, respectivament. El TSJC estima ara aquests recursos segons la sentència del Tribunal Constitucional que va retallar l’Estatut de Catalunya i que, entre altres coses, rebutjava l’ús preferent del català perquè, segons aquest òrgan, això no s’ajustava a la Constitució.

 

La decisió del TSJC permet susprendre set articles a l’Ajuntament de Barcelona, deixant sense efecte aquells que, per exemple, fixaven que les comunicacions internes s’havien de fer en la llengua catalana, o que determinen que la llengua catalana serà la que s’hagi d’emprar per redactar les actes dels plens i de les comissions. A la Diputació de Lleida, els articles que queden sense efecte són 19, entre ells el que determinava que els expedients administratius o els contractes havien de ser redactats en català. En ambdós casos, el de Barcelona i el de Lleida, la suspensió és cautelar i es mantindrà fins que els fons dels recursos presentats quedin resolts.

Des que se’n va conèixer la sentència, la UGT de Catalunya ha defensat que el TC no hauria d’haver acceptat mai el recurs contra el text de l’Estatut en la mesura que havia estat aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat i aprovat per les Corts espanyoles i refrendat pel poble de Catalunya. El TC està mancat de legitimitat per abordar la interpretació del text estatutari aprovat pels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. La posterior aplicació de la seva sentència, com acabem de comprovar, pot agredir la convivència i la cohesió social a Catalunya i generar conflictes allà on no n’existeixen.

Comments are closed.