UGT convida Boi Ruiz a fer públics els concerts econòmics amb els centres de la XHUP

xhup
El nostre sindicat considera que els professionals de la sanitat estan farts que se’ls acusi de poc productius i de ser els culpables de tots els mals del sistema sanitari

Després que el conseller de Salut, Boi Ruiz, hagi anunciat durant la seva primera intervenció en el Parlament de Catalunya que els empleats públics haurien de ser més productius i treballar més hores perquè, segons ell, d’altra manera no seria possible sostenir el sistema de salut de Catalunya, el nostre sindicat vol recordar, en primer lloc, que no és veritat que els treballadors del sector facin 35 hores setmanals. La mitjana d’hores treballades és de 37,5 com a jornada ordinària. I s’hi sumen les guàrdies -17 ó 24 hores-, que es fan una mitjana de 5 ó 6 vegades al mes.

Tanmateix, cal tenir en compte l’alt grau de femenització del col·lectiu. Més del 50% de la plantilla són dones. Pel que fa a infermeria, el 95% . I pel que fa als facultatius de menys de 50 anys, aproximadament el 60% són dones, i, per tant, estan en edat fèrtil, amb les dificultats que comporta compaginar la vida laboral i familiar, així com la cura de familiars al seu càrrec, que majoritàriament recau sobre les dones.

Tanamteix, li recordem al conseller Boi Ruiz que l’augment de la productivitat no s’aconseguirà augmentant el nombre d’hores treballades per la plantilla, sino eliminant la gran burocràcia que es dóna en el sistema sanitari català.

La UGT de Catalunya es mostra totalment en contra de qualsevol tipus de copagament en la sanitat, perquè perjudicarà els més dèbils, com les persones amb les rendes més baixes i els pensionistes i malalts crònics, que són els que fan un major ús perquè el necessiten.

Pel que fa als salaris, el nostre sindicat li recorda al conseller que els treballadors i les treballadores ja estan pagant els plats trencats d’aquesta crisi, amb una retallada del 5% de mitjana (fins al 10% en el cas de metges). Per tant, convidem el conseller a aplicar les retallades en les despeses dels gerents i no en el sou dels treballadors i les treballadores. Els professionals sanitaris guanyen un 40% menys que la mitjana dels professionals sanitaris europeus. Com que estan molt ben formats i valorats, molts d’aquests professionals sanitaris troben en el sou i les condicions laborals un motiu per emigrar a altres països a desenvolupar la seva tasca. I, alhora, els buits existents es cobreixen amb professionals de països no comunitaris que tenen una formació que no és equiparable a la d’aquí. Això pot determinar que, a curt i mig termini, la qualitat assistencial del nostre país disminueixi.

Des de la UGT de Catalunya convidem el conseller Boi Ruiz a buscar altres sortides a la manca de recursos econòmics per al finançament de la sanitat. Per exemple, que posi damunt de la taula, amb total transparència, les xifres dels concerts econòmics que tenen amb totes les empreses concertades de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP).

Comments are closed.