UGT critica un nou intent de retallar les prestacions socials

generalitat
De nou la reducció de la despesa pública es fa a costa dels més necessitats

La UGT de Catalunya critica la posició del departament de Benestar Social i Família pel que fa a la voluntat de condicionar els ajuts a les famílies amb fills menors de tres o sis anys, al seu nivell de renda.  Un cop més es pretén reduir la despesa pública minvant les prestacions socials, i per tant, la retallada afectaria als qui més ho necessiten. De nou, els qui no han provocat la crisi veuran reduits encara més els seus recursos.

Actualment són majoria les famílies que tenen dificultats per fer front a la cura dels fills, tant des del punt de vista econòmic. A més, aquest és un any en què les despeses bàsiques han augmentat considerablement per a tothom, amb l’augment dels preus de l’electricitat, el gas, l’IVA o el transport, entre d’altres, a banda del IPC interanual que al desembre del 2010 va ser del 3%. La despesa pública anual en aquests ajuts no és ni molt menys desproporcionada, i en canvi, esdevé un ajut important a l’hora d’afrontar la despesa de les llars en els primers anys de vida dels fills.

A la vegada, la UGT de Catalunya vol denunciar que, malgrat la manca de despesa social que arrossega històricament el nostre país, paulatinament es va reduint la inversió pública en aquest àmbit. En canvi, s’assumeix frívolament la reducció dels ingressos públics eliminant impostos. En aquest sentit, volem posar de manifest que:

1. La despesa pública social per habitant a Catalunya equival al 73,3% de la despesa social mitjana de la UE-15, Per tant, portar a terme l’anunci de la Generalitat farà créixer encara més la bretxa social amb Europa.

2. En canvi, el nostre PIB per càpita és un 110% del PIB de la UE-15, és a dir, disposem d’un 10% però destinem gairebé un 30% menys a despesa social. Això succeeix perquè, tot i que disposem dels recursos per construir un Estat del Benestar fort i al nivell dels nostres veïns europeus, no els recaptem; el nostre és un sistema fiscal regressiu, i que permet l’existència d’un 23% de frau fiscal, un forat per on els més rics no contribueixen i són els assalariats i les assalariades els que sostenen l’Estat del Benestar.

3. Una retallada dels ajuts, ja escassos, afectaria a un gruix important de la població, creixent pels efectes de la crisi, i suposaria en canvi un percentatge molt baix dels pressupostos de la Generalitat. De fet, la partida destinada a “Atenció a les famílies i drets de ciutadania” als pressupostos de la Generalitat pel 2010 va ser de 190 milions d’euros.

4. En canvi el Govern de la Generalitat, en un gest incoherent i irresponsable, suprimirà l’Impost de Successions que recapta 500 milions d’euros anuals beneficiant precisament a aquells que no estan patint la crisi, la ciutadania amb més recursos.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya demana al departament de Benestar Social i Família que reconsideri el seu posicionament, i que conservi els ajuts tal i com es troben actualment, sense cap nou condicionant. Així mateix, li demanem que resolgui ràpidament els deutes que té pendents amb la ciutadania en aquesta matèria, i que tramiti el més aviat possible els ajuts pendents de pagament.

Comments are closed.