UGT DE CATALUNYA COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL CONTRA L’EXPLOTACIÓ I EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS

761198_62061204
En el Dia Internacional contra l’explotació sexual i el tràfic d’éssers humans,  la UGT de Catalunya vol recordar que més de 2,5 milions de persones són víctimes del tràfic d’éssers humans a tot el món. El 80% d’aquestes víctimes són dones i nenes, i l’objectiu del 43% del total de supòsits de trata és l’explotació sexual. No es pot oblidar que el tràfic de dones i nenes és una de les formes que adopta la violència contra les dones.

Segons les dades de les Nacions Unides, es calcula que a Europa hi ha més de 140.000 víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual, que poden arribar a generar uns 3.000 milions de dòlars anuals per als tractants. Un “mercat” d’explotació que a més, segons el mateix informe de l’ONU, té un cicle de rotació de dos anys, pel que és necessari reclutar cada any unes 70.000 dones per mantenir el mercat.

Encara que en els darrers anys s’han produït avenços per protegir les víctimes del tràfic d’éssers humans al nostre país, amb el Pla Integral de lluita contra el tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual, la reforma de la Llei d’estrangeria, que estableix un mecanisme de protecció que pot arribar a la documentació de les víctimes de tràfic en situació irregular, o la tipificació com a delicte del tràfic d’éssers humans en la reforma del Codi Penal, La UGT de Catalunya considera insuficients aquestes mesures, ja que, per exemple, al nostre país encara no tenim dades suficients per conèixer el total del nombre de persones que, ara per ara, són víctimes del tràfic amb fins d’explotació sexual.

Cal recordar que l’explotació sexual i el tràfic amb aquest fi estan íntimament lligades, són violacions dels drets humans i una de les majors formes de violència contra les dones. També, que les víctimes de l’explotació sexual i del tràfic persones de qualsevol nacionalitat, no només estrangeres no comunitàries sense autorització de residència.

Per tant, la UGT de Catalunya vol aprofitar aquest dia per reivindicar:

– Un millor marc de protecció a les víctimes d’explotació sexual i tracta d’éssers humans, que garanteixi tant una assistència adequada, la seva protecció i recuperació, i en el que necessàriament han d’estar coordinades les diferents administracions i institucions responsables, i la prioritat ha de ser la defensa dels drets humans de les víctimes.

– Major i millor formació, des de totes les Administracions, per als cossos de seguretat que estiguin involucrats en l’atenció a les víctimes.

– Plans d’inserció sociolaboral individualitzats per a les víctimes que denunciïn la seva situació, ja que el comptar amb un treball digne és la millor garantia, per sortir de les xarxes de les màfies que controlen el Tràfic.

– Un codi ètic per abordar el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual, dirigit als i les professionals del periodisme i la publicitat.

Comments are closed.