La UGT de Catalunya denuncia el cost real de la implantació de vehicles V.I.R. en lloc d’ambulàncies

ambulanciaLa UGT de Catalunya vol denunciar les veritables conseqüències de la innovació del Servei Català de la Salut que amb  la implantació de 15 dispositius V.I.R. a tota Catalunya i seguint la dinàmica de retalls poden acabar substituint els vehicles actuals dels CAPs en les tasques d’atenció domiciliària.

Segons el director del servei de Salut de les Terres de l’Ebre, Albert Gómez, les “ambulàncies florero” són els vehicles que atenen les urgències a tota Catalunya i resten en “espera” entre servei i servei.

Com a resposta als desafortunats comentaris del director del servei de Terres de l’Ebre des de la UGT de Catalunya volem recordar-li que un servei d’urgència-emergència i de proximitat com aquest, valdria la pena valorar-lo amb l`objectivitat i amb el respecte que toca. I sobretot, als professionals que el componen.

La retallada encoberta del Concurs del Transport Sanitari, uns 80 milions d’euros anuals, en les retallades efectuades des del 2010 fins ara, determinen realment la nomenclatura de “floreros”. No són “floreros” les que resten a l’espera i estan a punt. Són “floreros” les que es troben aturades als CAPs o a les naus de les empreses sense personal durant varies hores al dia per les retallades aplicades –quan abans estaven a disposició dels ciutadans-.

Des de la UGT de Catalunya exigim coherència, prioritzar oferir un servei adequat al ciutadà abans de no poder arribar a temps en una situació d’urgència per falta de dispositius.

Davant de la falsedat d`alguns representants de la funció pública, ens veiem en l`obligació d`explicar què és un V.I.R. Un V.I.R. és un cotxe amb una dotació d`un metge i d`un Tècnic de Transport Sanitari Conductor. Aquests no disposen de llitera assistencial,així doncs, el metge no té espai on poder valorar, assistir, tractar i ni tant sols donar intimitat i la discreció que per llei ha de tenir qualsevol usuari.
 
A més, aquests vehicles costen les tres quartes parts d’una ambulància de suport bàsic (sense els mínims per a assistir al ciutadà). Si calculem les  aproximadament 385 ambulàncies i els 15 V.I.R. que demana el concurs, comprant “sense consciència” i “irresponsablement” fan quasi 47 milions d`euros, mentre 400 ambulàncies comprades amb responsabilitat costarien uns 36 milions d`euros.

A més, creiem que actualment són 15 vehicles però que en un futur la idea del departament és acabar substituint tots els cotxes dels CAPs. Per una altre banda, amaguen la realitat de què els helicòpters no poden aterrar a tot arreu, fet que curiosament les anomenades ambulàncies “florero” són fonamentals a l’hora d’iniciar i finalitzar els trasllats dels malalts als hospitals.
    
Reduir la presència necessària d`ambulàncies i dels professionals dels CAPs al carrer no millorarà el servei.

Comments are closed.