UGT de Catalunya rebutja la divisió i privatització de l’ICS

La UGT de Catalunya vol expressar el seu profund malestar per les informacions conegudes avui a través de la premsa segons les quals la Generalitat de Catalunya estudia la possibilitat de privatitzar i esquarterar l’Institut Català de la Salut. El president de la Generalitat, ha negat la intenció de privatitzar l’ICS, però no ha negat l’existència de l’informe intern filtrat ni el contingut del mateix.

De nou el Govern català no exposa de forma oberta les seves intencions i intenta ocultar sota arguments vagues -com “fórmules per descentralitzar la gestió de l’ICS i donar autonomia als centres de treball”- l’objectiu de beneficiar sense cap mena d’escrúpols sectors empresarials sanitaris de caire privat.

Per al nostre sindicat, els plans de la Generalitat suposen la destrucció del servei de salut públic i universal amb un evident empitjorament de l’assistència sanitària bàsica per la ciutadania i el lliurament a mans privades d’aquesta prestació universal.

Comments are closed.