UGT demana al govern el manteniment de les inversions previstes al pacte nacional d’infraestructures

renfe-rodalies.jpg

El sindicat recorda la importància de mantenir la inversió pública en un moment de recessió econòmica

Avui s’ha constituït la “Mesa Nacional per a les Infrastructures”. Aquest és l’òrgan que el Pacte Nacional per a les Infraestructuras (PNI) preveu per vetllar pel seu compliment, ajustar els objectius a les necessitats socials col·lectives, preveure noves iniciatives, i per realitzar les tasques de seguiment i avaluació del pacte.

En la sessió constitutiva d’aquest matí, la UGT de Catalunya ha reclamat que s’executin les mesures i la inversió prevista al pacte. En un moment de recessió econòmica com l’actual, la inversió pública és del tot necessària per a crear ocupació i revitalitzar l’activitat econòmica. Tanmateix, moltes de les mesures previstes al PNI tenen un caràcter estratègic per assolir el canvi del nostre model productiu, així com per millorar la competitivitat de Catalunya i de les seves empreses al món. Cal doncs, mantenir l’esforç inversor previst.

Per altra banda, la UGT es felicita per la constitució al si de la Mesa d’una comissió de treball específica per fer seguiment de la qualitat i la seguretat de l’ocupació i de les condicions de treball en la construcció i gestió de les infraestructures.  Aquesta havia estat una llarga reivindicació del nostre sindicat, que significarà un major control en la prevenció de riscos i seguretat de les obres a executar, així com un control sobre la qualitat de l’ocupació generada.

Igualment, valorem positivament la comissió que tindrà per objecte analitzar l’evolució de l’impacte social del pacte, i si s’escau, proposar els canvis pertinents. En aquest sentit cal destacar els treballs per elaborar les cartes de serveis com a indicadors objectivables de la qualitat de les principals infraestructures i dels serveis que s’hi presten (freqüència dels transports col•lectius, nivell de servei de les carreteres, qualitat del subministrament elèctric, cobertura de telefonia mòbil, accés a la banda ampla, etc.)

Finalment, la UGT de Catalunya ha fet també incís en que en l’elaboració del quadre d’evolució d’execució de les mesures del pacte, s’incorporin també aquelles que no signifiquen la construcció directa d’infraestructures com ara, l’estudi per avançar els horaris del transport públic col·lectiu adequant-los a l’inici dels torns de treball a les empreses, o el procés d’elaboració de llei de polígons industrials.

Comments are closed.