UGT demana als grups parlamentaris que esmenin la reforma laboral segons el Consell de Garanties

mani-2012
La UGT de Catalunya demana a tots els grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels Diputats que facin seu el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre la reforma laboral i esmenin els articles considerats inconstitucionals i que envaeixen competències de la Generalitat. El nostre sindicat considera que la via parlamentària ha de ser la prioritària per aturar de manera urgent els acomiadaments i la vulneració de drets que està provocant la reforma laboral del PP.

Tanmateix també emplacen el Govern de la Generalitat a presentar recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, emparat en el dictamen del seu òrgan consultiu sobre la reforma laboral.
La UGT de Catalunya valora molt positivament que el Consell de Garanties Estatutàries dictamini que la reforma laboral vulnera els drets constitucionals dels treballadors i les treballadores quant a modificació substancial de les condicions de treball, negociació col·lectiva i tutela judicial, així com vulneració de competències de la Generalitat sobre treball i relacions laborals.
Novament, el nostre sindicat demana al Govern de l’Estat la retirada d’aquesta reforma laboral, la més lesiva de la democràcia pel que fa als drets dels treballadors i les treballadores, i l’emplaça a obrir un procés de negociació amb els agents socials.

Comments are closed.