UGT denúncia a El Corte Inglés a inspeccio de treball pels torns irregulars

elcortingles.gifEl nostre sindicat exigeix a l‘empresa que anul·li les clàusules irregulars amb horaris de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i dissabtes

La UGT de Catalunya va presentar ahir dijous, 20 de desembre, una denúncia davant de la Inspecció de Treball contra El Corte Inglés per no donar resposta als requeriments dels delegats del nostre sindicat sobre els contractes laborals on figuren torns irregulars.

El passat mes d’agost, la UGT de Catalunya ja va sol·licitar a El Corte Inglés la nul·litat de les clàusules dels contractes realitzats amb distribució irregular de la jornada: és a dir, aquells contractes realitzats amb un horari de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i els dissabtes. El nostre sindicat no va rebre cap tipus de resposta per part de la direcció, de manera que el passat 11 d’octubre el Comitè d’Empresa va acordar per unanimitat tornar a demanar explicacions a l’empresa per la inclusió d’aquesta clàusula en els contractes dels treballadors i sol·licitar-ne la nul·litat en tots i cadascun dels contractes que la continguin.

Des del nostre sindicat i la resta del Comitè d’Empresa entenem que aquestes clàusules amb aquesta distribució de la jornada són una imposició arbitrària de l’empresa, i que va contra els acords signats per El Corte Inglés i la UGT de Catalunya, entre altres.

En el punt núm. dels criteris d’aplicació de l’acta del Comitè Intercentres amb data 31 d’octubre de 1995, on es recullen els horaris que es poden realitzar en els centres d’El Corte Inglés, diu textualment que "el quadre general de torns pactat en el present acord recull els diferents torns que poden ser aplicats en cada centre de treball, així com els percentatges mínims o màxims d’adscripció als mateixos". I en el punt núm. 2 s’afegeix: "els torns que s’apliquen en cadascun dels centres de treball s’ajustaran necessàriament als establerts en el quadre general de referència".

En aquest acord no es recull cap torn de 6 hores de dilluns a dijous i 8 hores els divendres i dissabtes, raó per la qual aquests horaris no poden aplicar-se als treballadors i les treballadores dels centres d’El Corte Inglés.

Tot i mantenir el diàleg i la negociació com a principal sistema de mediació per solucionar els conflictes que es generen dins de l’empresa, la secció sindical de la UGT de Catalunya no pot obviar l’incompliment dels acords signats. Per aquest motiu, i davant del silenci i el menyspreu que la direcció ha mostrat a les demandes del nostre sindicat i del Comitè d’Empresa, la UGT de Catalunya ha decidit denunciar davant de la Inpecció de Treball aquesta clàusula il·legal que l’empresa està aplicant.
{mxc} 

Comments are closed.