UGT denuncia Correus a inspecció de treball per l’incompliment de la normativa de seguretat

correos.gifNo existeix un servei de prevenció de riscos laborals dotat dels mitjans materials i humans necessaris, i no es realitza cap investigació sobre els accidents de treball

 

Aquest matí, els representants de la UGT de Catalunya a Correus han presentat davant de la Inspecció de Treball una denúncia per incompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral a les seves oficines. Les principals negligències en aquest àmbit són:

  • No existeix a Correus un servei de prevenció de riscos laborals dotat de mitjans materials i humans necessaris per realitzar les seves funcions preventives.
  • En el cas concret de la província de Barcelona, Correus no disposa d’un servei de prevenció d’acord amb les necessitats.
  • No s’ha realitzat el pla de prevenció ni a nivell estatal ni a nivell provincial.
  • Segueixen sense realitzar-se les avaluacions de riscos laborals.
  • De les escasses avaluacions de riscos realitzades, les mesures correctores o no s’implanten o són insuficients.
  • La formació dels treballadors i les treballadores en matèria preventiva es realitza de forma esporàdica.
  • No es rep una informació detallada sobre els accidents de treball, fet que impedeix realitzar un estudi, investigació o qualsevol tipus d’activitat.
  • El lliurament d’equips de protecció individual és insuficient, i en el cas dels treballadors i treballadores eventuals, mínimes o inexistents.

{mxc}

Comments are closed.