UGT denuncia la manca de diàleg social per part del govern i l’inici de la privatització del SOC

El nostre sindicat considera que el conseller Mena torna a criminalitzar les persones desocupades, donant a entendre que ni busquen feina ni volen treballar

La UGT de Catalunya denuncia que el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, torna a criminalitzar les persones treballadores en situació de desocupació. De les seves declaracions es desprenen connotacions pejoratives contra els treballadors i les treballadores, amb afirmacions com que en la lluita per crear ocupació és important “aixecar-se d’hora al matí i treballar dur la resta del dia”, donant a entendre que les persones en situació de desocupació no tenen la predisposició necessària per treballar, sense tenir en compte que el veritable problema és que no hi ha treball, i com si aquestes persones no “treballessin dur” per mantenir les seves famílies.

Pel que fa al “pla de xoc contra l’atur” que ha presentat el conseller aquest matí, considerem que arriba molt tard, després d’un any al govern, que es tracta d’un seguit de mesures sense coherència ni sentit de conjunt, que insisteix en les mateixes mesures utilitzades fins ara sense grans resultats -com és el cas dels plans d’ocupació- i pel que fa a les noves actuacions, com les ajudes a les petites empreses, no s’explica com es vertebraran.

D’una altra banda, el fet que només un 8% de les persones usuàries de les oficines del SOC es beneficiïn de les polítiques actives d’ocupació es deu a què no existeix una suficient oferta d’orientació, ni de formació, ni d’itineraris d’inserció destinada a les persones en situació de desocupació. A més a més, l’oferta formativa adreçada als aturats tot just acaba de comunicar-se als centres que la impartiran.

Pel que fa a l’anunciat conveni entre el SOC i les agències privades de col·locació i empreses de treball temporal per tal que aquestes puguin realitzar polítiques actives d’ocupació (intermediació, recol·locació i interposició), és un clar exemple de d’inici de la privatització dels serveis d’ocupació, amb l’externalització de les seves competències que com a administració és responsable. El resultat serà la precarització de les polítiques actives d’ocupació, provocant desigualtat en l’accés de les persones a aquestes polítiques en funció del seu grau d’ocupabilitat.

Finalment, la UGT de Catalunya no ens sentim identificats amb aquest “pla de xoc” aprovat per la Generalitat. L’única informació de què disposàvem va ser al Consell de Direcció del SOC, on el Govern es va comprometre a fer-nos arribar a les organitzacions sindicals, patronals i entitats municipalistes la proposta del decàleg. Una proposta que encara estem esperant, clar exemple de la manca de diàleg social que demostra aquest Govern.

Comments are closed.