UGT denuncia que la pujada de tarifes del transport públic és superior a l’IPC i els salaris

carrilbus.pngL’augment mig de les tarifes per al 2008 és del 4,19%, mentre que l’IPC s’ha incrementat aquest any un 2,8% i els salaris, un 3,8% 

En el passat consell d’administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es van aprovar les tarifes de transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a partir de l’1 de gener de 2008. L’augment de mitjana ponderat de les tarifes per al proper any és del 4,19% (l’any passat ja va ser del 3,65%), mentre que l’augment de l’IPC de gener a novembre ha estat del 2,8% i l’increment anual dels salaris el segon trimestre del 2007 ha estat del 3,8%.

Amb les dades que ofereix l’ATM, observem que els bitllets que més s’encareixen de mitjana són el senzill  i la T-Dia, amb uns augments que ronden entre el 3,70% i el 5,41%, en els pitjors dels casos i depenent de les zones. L’encariment de la resta de tarifes es troben igualment molt allunyats de les recomanacions europees que fixen l’increment desitjat de preus en el 2%

 

D’altra banda, el Pla de Mesures contra la Inflació que va presentar el Govern es comprometia a limitar les taxes de competència autonòmica a un màxim del 2%, d’acord amb l’objectiu comú de la zona euro. Per tant, per segon any consecutiu, l’ATM no està vetllant pel control inflacionari que el Departament d’Economia de la Generalitat vol mantenir. És més, aquest augment tarifari no només no ajuda al control d’un dels principals problemes de l’economia catalana, sinó que comportarà augments en el nivell d’inflació del 2008 i tindrà conseqüències negatives sobre els nivells de competitivitat de l’economia catalana i sobre el poder adquisitiu dels catalans i catalanes.

 

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d’aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s’ha compromès a no acceptar salaris inframileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

        

La UGT de Catalunya considera que la mobilitat ha de ser concebuda com un dret dels ciutadans i les ciutadanes, i en conseqüència, cal garantir una xarxa de transport públic eficient, integral, intermodal i de qualitat, que permeti l’accés a una mobilitat digne a tots els ciutadans i ciutadanes. Tot reconeixent l’esforç de les administracions catalanes i central en el finançament del sistema públic de transport, cal que l’increment del cost que han d’assumir els usuaris del servei vagi d’acord amb l’increment de la seva capacitat adquisitiva i paral·lela a les propostes de contenció en l’increment de preus aprovades pels governs. En aquest sentit, l’increment de tarifes aprovat, fora dels límits econòmics recomanats i per sobre de l’increment salarial previst, no compleix cap de les premisses que haurien de garantir un increment conseqüent. 

Finalment, la UGT de Catalunya vol manifestar el seu malestar perquè la proposta de noves tarifes del Sistema Tarifari Integrat per al 2008 no s’ha portat amb antelació al Consell de Mobilitat de l’ATM, òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema metropolità de transport públic col·lectiu i de la mobilitat, en l’àmbit competència de l’ATM. Volem així posar de relleu la poca disposició al diàleg mostrada per part de l’ATM en aquest cas, obviant la consulta prèvia d’una qüestió que és d’especial sensibilitat i transcendència social.

{mxc} 

Comments are closed.