UGT denuncia que la sinistralitat ha augmentat més d’un 17% el darrer any a causa de la temporalitat

prevencionAvui 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball, la UGT i CCOO de Catalunya hem realitzat un acte reivindicatiu a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona per incidir, com cada any, en la necessitat de prevenir els riscos laborals i recordar totes aquelles persones que han perdut la vida al seu lloc de treball.

Els sindicats hem entregat al president de la Generalitat un informe en què s’analitza l’evolució de la sinistralitat i de la contractació al nostre país. Segons les dades, en el darrer any la sinistralitat ha augmentat més d’un 17%, de manera vinculada a l’augment de la contractació temporal com a conseqüència de la reforma laboral. Aquesta tendència és igual a tots els sectors i territoris.

L’informe s’ha acompanyat d’una carta en què denunciem que les retallades socials i les politiques públiques d’austeritat que s’estan duent a terme, juntament amb la reforma laboral, han suposat un empitjorament de les condicions laborals i una paralització de l’activitat preventiva en les empreses. Els sindicats demanem al president de la Generalitat que lideri les accions necessàries perquè s’agilitzi l’aprovació de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut, que fomenti l’actuació de la Inspecció de Seguretat i Salut Catalana per a programes de vigilància i seguiment de la sinistralitat laboral, i finalment, que el Govern de Catalunya mantingui un posicionament ferm contrari a l’avantprojecte de la denominada llei de mútues.

 

Comments are closed.