UGT denuncia que l’aprovació de la llei de l’habitatge genera desigualtats entre les persones

edificio.jpgLa UGT de Catalunya lamenta que el Departament d’Habitatge es mostri triomfalista en l’avanç del Pacte Nacional de l’Habitatge (PNH) per l’aprovació d’una llei, la Llei de l’Habitatge, que des del sindicat considerem injusta i que posa pals a les rodes al desenvolupament del PNH.

Les diferenciacions marcades per l’article 79 "Termini de qualificació" provoquen que, tractant-se de persones que acrediten igual necessitat d’habitatge, finalment se’ls adjudiqui una vivenda que tindrà un règim jurídic diferent, fixant el termini de qualificació en funció del sòl sobre el que s’ha construït, qui l’ha construït i quins ajuts ha pogut rebre o no per fer-ho. Per a la UGT de Catalunya, aquesta disposició de la llei genera desigualtats entre ciutadans. En la majoria dels casos, serà qüestió de l’atzar que pugui rebre un HPO amb més o menys anys de qualificació. Només serà en el darrer cas (els construïts per promotors privats en sòl lliure i sense ajuts – 30 anys), en el qual els propis promotors podran escollir a quines persones adjudiquen l’habitatge, amb l’únic requisit per part dels adjudicataris d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.

El nostre sindicat continua pensant que el termini de qualificació a 90 anys és excessiu i limita les possibilitats de desenvolupament social, personal i familar de les persones adjudicatàries. Tanmateix, la llei hauria d’haver establert un únic termini de qualificació per a tots els casos.

Alhora, la UGT de Catalunya ha traslladat la necessitat de què la Comissió de Seguiment sigui un veritable espai de constrast i de comprovació de compliment del PNH i denuncia que la fórmula emprada avui impossibilita la feina que té encarregada la Comissió de Seguiment.

El Govern ha facilitat un conjunt d’avantprojectes de desplegament de la llei que la UGT de Catalunya ha exigit que es traslladin al CTESC per al seu estudi en profunditat per part dels agents socials.

Així mateix, la UGT de Catalunya ha alertat de les dificultats de moltes persones en l’accés a un habitatge digne i ha traslladat la necessitat de posar en marxa millores urgents encaminades a disposar de més habitatges i una millora de la fiscalitat.

D’altra banda, la UGT valora de manera positiva l’obertura del temps d’amortització dels préstecs hipotecaris d’HPO, així como les àrees residencials estratègiques.
{mxc} 

Comments are closed.