UGT denuncia que moltes empreses apliquen el conveni d’oficines i despatxos per pagar menys

oficina2.jpgEl nostre sindicat calcula que existeixen més de 12.000 treballadors perjudicats a Catalunya. La UGT també demana que els empleats del sector cobrin 1.000 euros al mes, com a mínim

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí en roda de premsa les seves propostes de cara a la negociació del Conveni d’Oficines i Despatxos per al període 2008-2010. La plataforma de negociació, consensuada ja amb els delegats i delegades de la UGT del sector, s’ha marcat dues fites principals per aquesta negociació.

En primer lloc, que el nou conveni clarifiqui els àmbits d’aplicació del mateix. Des del nostre sindicat volem denunciar que més de 12.000 treballadors i treballadores catalans resten adscrits al Conveni d’Oficines i Despatxos de manera fraudulenta, ja que l’activitat de l’empresa en què treballen no és de l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. Així, mentre només 8.000 treballadors són els que treballen en empreses "que gestionen i no produeixen" -tal i com recull el conveni d’Oficines i Despatxos-, la UGT calcula que a Catalunya existeixen més de 20.000 treballadors als quals se’ls hi aplica aquest conveni. I, tot això tenin en compte que, per iniciativa del nostre sindicat, el 2004, any en què se signa el darrer conveni, es va tancar la porta a la possibilitat que moltes empreses desaprensives apliquessin aquest conveni per pagar poc acollint-se a la fórmula de "serveis en general" que recollia aleshores l’àmbit d’aplicaciód el conveni.

Actualment, el present Conveni Col·lectiu és aplicable a totes aquelles activitats d’oficines i despatxos i serveis tipus administratiu en general, un epígraf ambigu que continua servint d’excusa perquè moltes empreses s’adscriguin a aquest Conveni, malgrat no els hi correspongui, paguin salaris més baixos dels que realment pertocarien

La UGT de Catalunya insisteix en la necessitat de redefinir els àmbits d’aplicació i demana a l’Administració que faci seguiment de l’adscripció dels treballadors en els diferents àmbits d’aplicació, evitant que algunes empreses apliquin el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos, tot i desenvolupar una tasca que té el seu propi conveni. L’exemple de les gestories, immobiliàries i notaries és clarificador. Mentre anteriorment se’ls aplicava el conveni d’Oficines i Despatxos, actualment existeixen el Conveni Estatal de Gestories Administratives, Conveni Estatal d’Immobiliàries i Conveni de Notaries, respectivament. I tot i així, moltes encara es regeixen pel conveni d’Oficines i Despatxos, amb salaris molt més baixos.

D’altra banda, la UGT de Catalunya portarà la seva proposta de què cap treballador cobri menys de 1.000 euros al mes a la negociació del conveni d’Oficines i Despatxos. Actualment, el salari mig és de 843 euros bruts al mes, però el 60% d’aquests 8.000 treballadors perceben un sou de 640 euros bruts al mes. Les categories d’auxiliar (618 euros) i la de netejadora de la instal·lació (588) són les més baixes.

{mxc} 

Comments are closed.