UGT denunica l’augment del frau en la contractació al sector de l’hostaleria

hostaleriaEn els darrers mesos els treballadors sense contracte i els de contractació parcial a mitja jornada –que, en realitat, realitzen una jornada completa- han augmentat un 40%

Les dades aportades per l’Idescat i l’EPA de l’any 2012 corroboren la situació de frau que fa mesos que denuncien els treballadors i les treballadores del sector de l’hostaleria.

L’últim any el sector del turisme va assolir una ocupació del 95% i l’evolució de la seva activitat va partir una mínima disminució que no arriba a l’1,5%. Tanmateix, des de l’inici de la crisi a Catalunya la població ocupada al sector de l’hostaleria ha disminuït dràsticament des de més de 400.000 treballadors fins als actuals 190.000 ocupats. A més, s’ha produït un canvi substancial del tipus de contractació, amb un augment de gairebé el 10% dels contractes a temps parcial de mitja jornada.

Per a la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya resulta evident que aquestes dades confirmen que la manca de treballadors s’està cobrint amb treball en negre per poder donar resposta al mateix volum de negoci, i denunciem que en els darrers mesos els treballadors sense contracte i amb contractació parcial a mitja jornada –que, en realitat, realitzen una jornada completa- han augmentat un 40%.

Des del nostre sindicat fa anys que venim denunciant aquesta situació, especialment a l’Administració, ja que suposa un important frau a la Seguretat Social i ha suposat, a més, que avui dia el sector de l’hostaleria estigui submergit en una situació de precarietat laboral absoluta, amb poca professionalitat a causa de la sobrecàrrega de treball i a la manca de formació de les persones ocupades al sector.

Per això, des de la UGT de Catalunya reclamem al Departament d’Empresa i Ocupació que es realitzin inspeccions de treball amb molta més freqüència i rigor, i que faci una aposta clara per frenar el frau en la contractació. En definitiva, mesures eficaces i contundents i no mediàtiques i inoperants, com fins ara, per aconseguir un sector de qualitat i un turisme sostenible que proporcioni un creixement econòmic i laboral al nostre país.

Comments are closed.