UGT dona suport al manifest per un pacte nacional per la laïcitat

El Moviment Laic i Progressista, en la seva darrera assemblea va decirdir proposar als partits polítics del país que, davant la propera convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, es comprometessin a treballar per a que s’arribi a la signatura d’un Pacte Nacional per a la Laïcitat.
Aconseguir un Pacte Nacional que tingui com a eix vertebrador la laïcitat, faria avançar el nostre país cap a majors cotes de convivència i cohesió social. I això en un moment de crisi econòmica i social com el que estem vivint en l’actualitat, té molt més valor.
 
Són els temps de crisi els que poden acabar generant més conflictes socials, culturals, intereligiosos, etc. Però aquest pacte volem que sigui un pacte no només polític, sinó que ha de ser un pacte de país, un pacte cívic que, al marge d’institucions i partits polítics, rebi el suport d’associacions cíviques i confessions religioses, agents socials, comunitat educativa, món acadèmic, mitjans de comunicació, personalitats destacades de la societat civil, etc.
 
Per això volem que aquesta iniciativa rebi el màxim suport possible. Si vas a la web www.pactelaicitat.cat, podràs donar el teu suport (i el de la teva entitat, si és el cas).
 
Anima-t’hi i fes córrer el missatge!

Comments are closed.