UGT exigeix a la consellera de treball el manteniment de les escoles tallers i cases d’ofici

escola-taller

En la reunió d’ahir al Parlament, Mar Serna es va reafirmar en els plans locals d’ocupació com a alternativa als actuals programes per a joves en risc d’exclusió social, opció que el nostre sindicat no comparteix

Ahir per la tarda, en el marc de la concentracio de professionals i alumnes de les escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupacio davant el Parlament de Catalunya per denunciar l’eliminacio d’aquests programes per part del Departament de Treball, representants del col.lectiu de treballadors i treballadores d’aquests programes, de la UGT de Catalunya i de l’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya es van reunir amb diferents grups parlamentaris (PSC-CpC, ICV, ERC i CiU) i amb la consellera de Treball, Mar Serna.

En primer lloc, la UGT de Catalunya valora molt positivamente la nombrosa concentració de treballadors i treballadores d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupacio i dels seus alumnes, que posa de manifest la greu preocupació de tots dos col·lectius davant la imminent desaparició d’uns programes que combinen formació i treball i vénen funcionant amb èxit des de fa gairebé 20 anys. Programes que representen l’única política d’ocupació adreçada específicamente al col·lectiu de joves amb baix nivell d’estudis (escoles taller) o als majors de 45 anys (tallers d’ocupació) i que han aconseguit uns excel·lents percentatges d’inserció laboral i de retorn al sistema educatiu de moltes persones. Eliminar-los suposa deixar aquests col·lectius, ara tan greument afectats per la crisi i l’increment de l’atur, sense cap política activa adaptada a les seves concretes necessitats.

En el transcurs de la reunió mantinguda amb representats dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, acompanyats de la consellera de Treball, Mar Serna, els representats del col·lectiu de treballadors i treballadores afectats i la UGT de Catalunya li han expressat el seu malestar per la situació actual i han reclamat el manteniment dels programes. La consellera  es va mostrar partidària d’explorar noves fórmules de programes mixtes de formació i treball adreçats a un major número de joves amb baix nivell formatiu, i amb un elevat component de formació. Considera que aquesta fórmula i els plans locals d’ocupació són una bona alternativa als actuals programes. Posterioment, la consellera va dialogar una estona amb les persones concentrades a l’entrada del Parlament.

Des de la UGT de Catalunya no podem compartir les valoracions de la consellera. Entenem que tot programa i tota política d’ocupació és susceptible de ser revisada i millorada per adaptar-la als nous temps i a les noves necessitats de les persones i el mercat de treball. Ara bé, en aquest moments ens trobem amb l’amenaça real del tancament de tots tres programes d’aquí a tres mesos i sense cap alternativa a discutir sobre la taula, ni per als usuaris ni per als professionals que els desenvolupen. Els plans locals d’ocupació, per la seva curta durada (6 mesos), poques hores de formació aparellada i perfils dels seus usuaris, no representen cap alternativa als programes esmentats, que tenen objectius i destinataris diferents.

La consellera de Treball ha convocat per a aquest mateix matí una reunió extraordinària de la Comissió de seguiment de l’acord de mesures per a l’ocupació juvenil, per tal d’oferir explicacions sobre l’incompliment del propi acord, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per a les escoles taller, 4,5 milions d’euros per a les cases d’ofici i gairebé 3 milions d’euros per als tallers d’ocupacio, mentre que el Servei d’Ocupació de Catalunya afirma que l’any 2010 no hi haurà convocatòria d’aquests programes. La consellera donarà a conèixer una possible alternativa a les escoles taller en el transcurs d’aquest reunió.

La UGT de Catalunya reclama una vegada més al Departament de Treball i a la seva titular que reconsideri la decisió de tancament dels programes, que formalment no ha estat comunicada als ajuntaments, que són qui els gestionen, ni als seus treballadors i treballadores, ni als usuaris que hi participen, i que els mantingui igual que la resta de comunitats autonomes de l’Estat. Demanem que no es precaritzi encara més la situació de joves i majors de 45 anys a partir d una decisio errònia  i mal enfocada, sense oferir cap alternativa que doni sortida als col·lectius usuaris d’aquestes polítiques ni als seus professionals, ara per ara en situacio de clara indefensió.{mxc}

Comments are closed.