UGT exigeix a l’ICS que demostri amb dades la necessitat de reduir 77M€

La UGT de Catalunya ha exigit en la primera reunió de la mesa sectorial amb el director gerent de l’Institut Català de la Salut, Joaquim Casanovas, que la direcció de l’empresa pública sigui totalment transparent en les negociacions i aporti les dades econòmiques necessàries per demostrar que, tal i com sostenen, falten encara 77 milions d’euros per reduir: 32 milions d’euros en proves complementàries i serveis a l’usuari (capítol II) i 45 milions més (capítol I) que haurien de restar-se directament dels sous dels treballadors i les treballadores, que es reduirien, entre altres, de:

  • Guàrdies mèdiques: proposta de passar el cobrament de 30 a 60 dies. Estalvi de 9 milions d’euros.
  • Festius interesetmanals, proposta de passar el cobrament de 30 a 60 dies. Estalvi de 750.000 euros per festiu.
  • Reducció temporal de determinats complements per categories professionals. La mesura seria efectiva en la nòmina de desembre, amb un estalvi previst de 25 milions d’euros.

Per a la UGT de Catalunya resulta paradoxal que la direcció de l’ICS s’hagi presentat a aquesta primera reunió de la mesa sectorial sense ni una sola dada que avali la seva proposta de retallada de 77 milions d’euros. Tanmateix, el nostre sindicat li pregunta a l’ICS qui garantirà que els pagaments ajornats seran finalment abonats, i qui es farà càrrec en el cas que l’Administració no aboni la quantitat acordada.

La UGT de Catalunya rebutja de nou la proposta de l’ICS que pretén tornar a fer recaure sobre els professionals sanitaris -i agreujar les retallades de serveis a la ciutadania- la manca de voluntat política per  prioritzar la salut enfront d’altres ajustos que li podrien resultar molt més lucratius però als quals, per contra, prefereix renunciar.

D’aquesta manera, la gerència de l’ICS aposta per tornar a passar als professionals, i de retruc a tota la ciutadania, la factura de la seva incapacitat per assolir el pressupost marcat. Un pressupost que, de totes maneres, mai podria arribar a complir-se sense fer trontollar el model de sanitat pública catalana i malmetent la capacitat assistencial de l’ICS per fer front als seus deures amb els usuaris i les usuàries.

Comments are closed.