UGT exigeix als partits que participen a la cimera socioeconómica que escoltin la veu del carrer i que busquin alternatives a les retallades


La UGT de Catalunya demana als partits polítics que participaran dissabte en la cimera socioeconòmica convocada pel Govern de la Generalitat que escoltin la veu del carrer, siguin sensibles a les dificultats que està vivint una part molt important de la ciutadania i que busquin sortides a la situació de crisi econòmica alternatives a les aplicades fins al moment, basades bàsicament en la retallada de drets socials i el desmantellament dels serveis públics.

Aquestes mesures s’estan demostrant inútils a tot el món per reactivar l’economia, ben al contrari, estan generant més destrucció de teixit empresarial, més desocupació i més pobresa; i a més, són clarament injustes socialment, perquè perjudiquen la gent treballadora i els col·lectius més desafavorits en benefici dels poderosos.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya, dins de la Plataforma Prou Retallades, ja va presentar a tots els partits polítics amb representació al Parlament un memoràndum de demandes per a la present legislatura i els va demanar que actuïn a favor d’una Catalunya social en base a, entre d’altres, la igualtat, la solidaritat i l’equitat social com a signes d’identitat col·lectiva; una aposta clara per l’educació i la sanitat públiques, les prestacions socials, una renda garantida de ciutadania i els serveis socials; els drets laborals i les polítiques d’ocupació; una fiscalitat justa, redistributiva i mediambientalment sostenible, i polítiques industrials i d’innovació.

D’altra banda, el nostre sindicat demana al Govern de la Generalitat un marc estable de concertació bilateral, que és l’espai de participació que ens pertoca als agents econòmics i socials.


Comments are closed.