UGT exigeix que el govern espanyol retiri la Llei Wert que acaba amb la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

LOMCENO rotund a una Llei que suposa un atac sense precedents al model d’ensenyament del català al nostre país i al sistema d’immersió lingüística

El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la llei LOMCE, que inicia a partir d’ara el tràmit parlamentari.

Des de la UGT de Catalunya rebutgem l’avantprojecte de la Llei LOMCE del Govern espanyol perquè suposa un retrocés sense precedents per l’educació del nostre país i un pas enrere en la consecució d’un sistema educatiu estable i modern que doni garanties de cohesió social i igualtat d’oportunitats. 

Diem un NO rotund a aquesta Llei que modifica l’actual sistema regulat -a nivell estatal per la LOE i a nivell autonòmic per la LEC- d’una manera totalment injustificada. Es tracta d’una llei que no té cap mena de consens, que s’ha fet d’esquenes a la comunitat educativa, que respon als interessos de determinats sectors i que esdevé instrument dels postulats neoliberals que volen imposar el control ideològic a través de l’educació.

Diem un NO rotund per la manera com s’ha gestat aquest Llei. No s’ha fet cap diagnòstic seriós del que ha aconseguit l’actual sistema en termes d’equitat i, en canvi, es proposen una sèrie de mesures que produiran el desmantellament de l’actual model educatiu, basat en la comprensivitat i en els principis d’equitat i qualitat per a tothom.

Diem un NO rotund a aquesta Llei perquè és un atac sense precedents al model d’ensenyament del català al nostre país, al sistema d’immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular que ha donat solidesa a aquest model. Un sistema que ha tingut el reconeixement internacional i és el referent com model pedagògic eficient en el Marc europeu de les Llengües.

Diem NO perquè atempta contra el compromís de l’escola catalana en el seu conjunt i contra el compromís i dedicació del professorat català per fer de l’escola un lloc d’integració i inclusió. No podem acceptar que separin l’alumnat en funció de la llengua ja que permetríem un atemptat als drets dels infants d’adquirir les competències en el domini de les llengües tenint en compte el desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits.

La LOMCE és una llei centralitzadora que oblida l’existència de l’autonomia per part de les CCAA, i de Catalunya en especial. Envaeix competències pel que fa al desplegament curricular i al sistema d’avaluació.

La LOMCE canvia els objectius del model educatiu: és una norma segregadora per l’alumnat encaminada a què només uns quants accedeixin a les titulacions en lloc de basar-se en el principi d’igualtat d’oportunitats. Passem de l’escola per a tots i totes a l’escola per uns quants i unes quantes.

1. Estableix 5 proves externes al llarg de les etapes primària i secundària homologades estatalment , cosa que farà que en lloc de treballar per l’educació integral dels infants i joves els centres s’hagin d’encaminar cap a una educació que respongui a les exigències de les proves externes , treballant només pels resultats en lloc per l’educació en totes les seves facetes. Converteix l’escola en un sistema d’obstacles on els alumnes amb menys possibilitat en quedaran aviat exclosos. S’oblida de la inclusió educativa i del tractament a la diversitat de l’alumnat, única manera de propiciar les capacitats diverses que té l’alumnat.

2. Estableix la segregació primerenca entre els alumnes de ESO, possibilitant la separació dels alumnes en funció del rendiment i posant barreres ( exàmens finals ) en lloc de facilitats per tal d’obtenir la titulació de graduat en ESO o en ensenyament post obligatoris, FP de grau mig i batxillerat.

3. Crea la FP bàsica a la que aniran els alumnes que obtinguin mals resultats acadèmics, iniciant un camí de segregació que els pot conduir a un carreró sense sortida ja que no obtindran per aquesta via cap titulació. En definitiva els abocarà a un mercat de treball demandant de mà d’obra barata.

La LOMCE és una llei ideològica que s’ha plegat als interessos de la Religió catòlica a l’admetre que la religió tornarà a tenir una alternativa forta: elimina l’assignatura d’Educació per la Ciutadania i relega l’educació en valors, per la cooperació, la igualtat i la solidaritat.

La LOMCE va en contra de la cohesió social perquè en funció dels resultats estableix rànkings de centres que rebran més recursos per tirar endavant els seus projectes singulars. La LOMCE permet l’especialització curricular, el que farà que hi hagi diferència entre centres, competència entre ells i per tant desmantellament d’un sistema públic que , al nostre entendre, ha de donar qualitat educativa a tothom per igual en funció de les seves necessitats.

La LOMCE Divideix les matèries escolars diferenciant-les en troncals, específiques i d’especialitat des de l’educació Primària fins als ensenyament post obligatoris. Des de la FETE-UGT estem totalment en contra d’aquesta divisió ja que per una educació inclusiva i integral de l’alumnat totes les matèries tenen la seva importància i cal fer possible que tot l’alumnat pugui desenvolupar i expressar les seves capacitats, que són diverses, i acompanyar-lo cap a l’èxit escolar, que no és altre que la seva formació com a ciutadà responsable , crític i amb capacitat de participació en la societat.

La LOMCE és una llei que no parlar del 0-3, demostrant el poc interès pel dret a l’educació infantil, etapa bàsica pel desenvolupament dels infants.

Tanmateix, la LOMCE aposta per la mercantilització de l’educació al permetre la concertació de tots els nivells educatius amb l’excusa de la lliure elecció de centre per part de les famílies enlloc de reforçar el sistema d’educació públic basat en la igualtat.

Una llei, doncs, que no aporta solucions, sinó que ens aboca a un canvi de model educatiu que segrega, adoctrina i respon a interessos econòmics i mercantilistes.

Una llei que oblida la funció social de l’educació i que canvia les condicions de treball del professorat, augmentant el poder de les direccions dels centres en base a una autonomia mal entesa que portarà a un sistema opac i discrecional pel que fa a l’organització dels centres.

 

Comments are closed.