UGT FICA acusa la Generalitat d’aturar les negociacions per establir un protocolde seguretat per als treballadors i les trebalaldores del camp

UGT-FICA de Catalunya denuncia la falta de protocol de seguretat i salut per als treballadors i les treballadores del camp per culpa de la manca de coordinació entre els departaments de la Generalitat.

Des de la UGT desmentim l’existència d’un esborrany consensuat per Salut, Agricultura i el sector i pendent únicament de ser aprovat per l’executiu, tal i com s’ha difòs en diferents mitjans de comunicació, ja que les negociacions s’han aturat des de la Generalitat sense cap notificació o justificació.

Estem parlant d’un sector essencial que no ha deixat de treballar des de l’inici de la crisi per la Covid-19 i en el qual hi treballen 50.000 persones a tot Catalunya.

És per això que demanem al Govern de la Generalitat que retorni a les negociacions d’un protocol que des la de UGT-FICA de Catalunya hem demanat que segueixi aquestes línies:

  1. El protocol d’actuacions del sector ha d’establir una formació adequada ja que és vital per garantir la total comprensió tant de les mesures de prevenció com de la magnitud de la malaltia, per tal d’aconseguir un entorn de treball segur en un sector essencial per a la ciutadania.
  2. Tant la formació com les indicacions preventives que s´han de donar per garantir la salut i la seguretat han de tenir en compte la dificultat afegida que tenen les treballadores i els treballadors que venen d’altres països i que necessiten una especial atenció i adaptació de la formació utilitzant la seva llengua vehicular ja que mereixen un tracte i una formació responsable i respectuosa.
  3. La subcontractació en aquest sector és un tema a tenir molt en compte i és necessari que l’empresari es responsabilitzi de totes les empreses externes que coincideixin amb les persones treballadores de l’explotació, i ha de garantir que aquestes empreses tinguin la formació i la protecció adequada abans d’accedir a l’explotació, creant un sistema de supervisió i coordinació d’activitats per tal de garantir que les mesures i les obligacions en matèria de seguretat es compleixin també per totes les empreses subcontractades o externes que accedeixin a l’explotació.
  4. Com a federació ens preocupa molt el tractament i l’anàlisis dels possibles contagis que es poden produir, ja que no s’ha establert un protocol d’actuació i d’estudi de casos i no tenim la garantia que les persones que hi treballen i el seus responsables tinguin les indicacions necessàries per actuar en cas que un treballador o treballadora presentés símptomes durant la jornada laboral.
  5. La nostra federació ha reivindicat sempre el dret de les treballadores i els treballadors del camp a tenir un habitatge digne. Ara aquesta reivindicació és més important que mai: no només que sigui digne sinó també que s’adapti a la situació que vivim actualment. És per això que demanem que sigui obligatori establir una ocupació mínima per habitatge seguint les mateixes mesures i pautes que als espais comuns de l’explotació i que abans de l’ocupació de l’habitatge o habitació es garanteixi la salut i la seguretat de les treballadores i els treballadors.
  6. Per últim, recordem a l’administració que s’ha demostrat que en aquelles empreses on hi ha representació dels treballadors la integració de la prevenció és major i que les condicions dels treballadors i treballadores son més segures. És per això que creiem indispensable la creació de la figura del delegat de prevenció como eina de control i supervisió del compliment de la normativa i de les mesures urgents establertes per evitar la propagació del virus i la protecció de les persones treballadores.

És hora de dignificar d’una vegades per totes el treball al camp: jornades laborals inacabables, desequilibri de sous entre homes i dones, pagament de les hores per sota del conveni… i encara no s’han publicat les taules salarials amb l´actualització de salaris a l’SMI al que obligava després de l’entrada en vigor del Reial decret 1462/2018, el que fa que encara hi hagi empreses que es neguin a complir la llei. Des de la UGT-FICA de Catalunya demana responsabilitat a tots els estaments implicats: treball, salut i agricultura.

Així mateix, tal com hem denunciat en Comforsa o Idiada, empreses que són propietàries o participades de la Generalitat, exigim que es prioritizi la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores per davant d’altres interessos.

 

Comments are closed.