UGT FICA alerta sobre el futur dels 700 llocs de treball d’Impresia Iberica a l’Estat

A Catalunya, el Grup ocupa 459 persones a Santa Perpètua de la Mogoda.

UGT FICA denuncia que Circle Média Group, líder europeu en impressió de premsa, llibres, publicitat i catàlegs, s’ha llançat a una carrera d’adquisicions sense comptar amb els mitjans financers necessaris per a la seva estratègia.

Al conjunt de l’Estat, Circle Média Group ocupa més de 700 treballadors i treballadores en llocs directes i més de 1.500 en llocs indirectes repartits entre Madrid, Catalunya i Castella-la Manxa.

A l’Estat, l’empresa del Grup és Impresia Iberica, de la qual depenen 8 empreses, 6 de les quals a Santa Perpètua de la Mogoda: Industria Cayfosa (enquadernació i impressió en pla) 196 treballadors; Rotocayfo (impressió rotativa) 95 treballadors; Cayfo y Asociados (personal d’oficina, comercials, gestors, manteniment i logística, de totes les empreses del Grup a Santa Perpètua) 100 treballadors; Directo Plancha (planxes postimpressió) 21 treballadors; Impresia Iberica (administració i alta direcció) 35 treballadors; i Espacio y Punto (postimpressió i muntatge) 12 treballadors. A Catalunya, un total de 459 persones treballen directament per al Grup.

UGT FICA alerta que la liquidació, en condicions inacceptables, de la impremta belga ubicada a Charleroi il·lustra les pràctiques poc ortodoxes dels accionistes xipriotes i luxemburguesos de Circle Média Group que, sovint, infringeixen la llei dels estats en els quals s’ubiquen les impremtes.

Entre els incompliments per part de la Direcció del Grup, UGT FICA denuncia retards en el pagament de salaris, reduccions de plantilla, morositat en els pagaments als proveïdors de tinta i paper, cancel·lacions bancàries, impagament de les obligacions de facturació, als quals s’afegeix un endeutament excessiu de l’estructura, que condueix a la fallida de les seus industrials.

La totalitat dels fluxos financers i de la situació comptable, tant de les empreses per separat com del Grup, ha portat els sindicats i la seva estructura europea, Uni Europa Graphical et Packaging, a recórrer a les autoritats europees i estatals corresponents.

Aquesta situació que afecta el futur de les instal·lacions d’impressió i dels treballadors i treballadores de les empreses del Grup ha portat els sindicats a constituir una plataforma conjunta per a intercanviar i publicar totes les informacions de tipus econòmic i estratègic relacionades amb cadascuna de les empreses i amb cada Estat, denunciar-ho a les administracions competents, i establir un comitè d’empresa europeu, d’acord a les obligacions legals comunitàries.

Comments are closed.