UGT-FICA CALÍ celebra la decisió de la Generalitat de fixar el 26 de novembre com a Dia de l’Arribada del Poble Gitano a Catalunya

UGT FICA CALÍ celebra que la Generalitat de Catalunya hagi decidit fixar el 26 de novembre com a dia de l’arribada del poble gitano a Catalunya. Entenem que aquest és un pas més per part de les institucions de rescabalar el greuge comès vers un poble que, des de fa més de sis segles, ha donat, culturalment i materialment, tantes coses a aquest territori.

Des de la UGT FICA Catalunya treballem dia rere dia per combatre tot tipus de discriminació en l’àmbit laboral, i específicament l’antigitanisme, des de la creació el passat mes d’abril de l’equip de treball UGT FICA CALÍ, a través de jornades de sensibilització, formació i informació als centres de treball.

Des de la creació al 2005 del I Pla Integral Gitano de Catalunya hem pogut veure avenços com el projecte de llei contra l’antigitanisme a Catalunya. Però no podem oblidar els reptes principals, con una taxa de desocupació de més del 50% o la baixa taxa d’escolarització: més de 6 de cada 10 alumnes de secundària abandona els estudis.

Comments are closed.