UGT FICA de Catalunya denuncia que la patronal de les ITV no vol pactar protocols de seguretat per a plantilles i clients

Davant l’agressiu pla d’actuació del sector que l’AECA va presentar al sector de la inspecció tècnica de vehicles, després de l’estat d’alarma, UGT FICA de Cataluya recorda que la ITV és en molts casos gestió directa de l’administració i en d’altres concessions administratives.

Pel que fa a la Covid-19, entenem que les mesures de seguretat i salut haurien de ser exemple en el conjunt de la societat. Per tant, a més de garantir la seguretat vial i el medi ambient, a les ITV hauria de garantir-se la seguretat i la salut de les persones que hi treballen i de la ciutadania que en fa ús per evitar i controlar l’expansió de la pandèmia.

I pel que fa a l’operativa de l’AECA-ITV, des de la UGT FICA no acceptem el pla d’actuació presentat i el 23 d’abril ho vam fer constar en una carta que vam fer arribar una carta al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Desregular els horaris per recuperar les jornades perdudes és una mesura incoherent perquè la productivitat empresarial està garantida, ja que els vehicles hauran de passar la inspecció de totes maneres.

Alguns d’aquests punts han estat aturats en primera instància, però patronal AECA-ITV ha ignorat totalment la nostra petició i ha mostrat el seu desinterès per les persones que treballen a les ITV, mentre el món empresarial del motor, fabricants, tallers d’automòbils, etc, i les patronals han acordat amb els agents socials uns protocols mínims de seguretat i salut. Malauradament, en el sector de la ITV no s’ha volgut acordar un protocol marc estatal per adaptar-se a les noves mesures sanitàries amb l’objectiu de garantir la salut i la seguretat de les persones que treballen a les ITV per damunt d’uns beneficis que tenen assegurats. Només un operador ha sol·licitat la nostra mediació per assolir un protocol propi com a empresa del sector. La Generalitat de Catalunya tampoc no pot eludir la seva responsabilitat perquè l’àmbit de la gestió de les ITV al territori passa per la seva gestió administrativa.

UGT FICA de Catalunya seguirà exigint que es compleixi amb els criteris de la seguretat i la salut en el sector de la ITV. No dubtarem a paral·litzar l’activitat per garantir la salut de les persones que hi treballen i dels ciutadans que es trobin en aquestes instal·lacions.

Comments are closed.