UGT FICA de Tarragona convoca vaga al sector químic de Tarragona arran de l’accident d’IQOXE

Pla obert de la planta d’IQOXE a la Canonja, al Tarragonès, on dimarts es va produir una explosió, amb els raigs d’aigua dels Bombers. Imatge del 15 de gener del 2020. (Horitzontal)

UGT-FICA de Tarragona va convocar ahir una assemblea de delegats i delegades del sector químic per debatre la situació dels treballadors dels darrers mesos, en especial després de l’accident d’IQOXE. És va fer palesa la manca de responsabilitat de la direcció de l’empresa i la poca capacitació dels directius per dirigir una empresa, els quals han demostrat en tot moment una actitud prepotent  i sense gens d’autocrítica.

L’assemblea va acordar fer vaga, però no sols contra les empreses, sinó també contra les administracions per la seva gestió de l’accident. En aquest sentit, es va deixar clar que les empreses han de coordinar els seus plans de protecció interns, les administracions han de fer un seguiment de les empreses amb més inspectors i més inspeccions, i protecció civil ha de tenir una autoritat clara, essent ferma i creïble.

Per tot això, UGT-FICA de Tarragona ha decidit convocar vaga al sector. La jornada de vaga s’acordarà amb la societat civil, perquè és un tema que va més enllà del món laboral.

L’Assemblea de delegats i delegades de la UGT de les empreses principals i auxiliars dels polígons químics de Tarragona, va acordar també les següents actuacions:

Exigir a les empreses del sector químic:

 • Màxim rigor en l’actuació dels delegats de seguretat i salut, i màxima exigència en la seguretat i medi ambient.
 • Coordinació dels plans d’autoprotecció de les empreses, que evitin actuacions dispars com va ocórrer en l’accident de Carburos Metálicos.
 • lnternalitzar els serveis, sobretot els que afecten la producció i el manteniment.
 • Activar els comitès de seguretat intercontractes en les empreses que no els tinguin constituïts, i potenciar els existents.
 • No contractar empreses auxiliars que no apliquin, com a mínim, el conveni de Tarragona del seu sector.
 • Mantenir les plantilles adequades.

A les administracions:

Conselleria de Treball:

 • Potenciar el seguiment a les empreses en matèria de seguretat i salut per part de la Inspecció de Treball.
 • Incrementar la plantilla d’inspectors de treball dedicats exclusivament a la indústria química.

Conselleria d’Empresa:

 • Implementar les inspeccions en seguretat industrial a les empreses.
 • Departament de Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient:
 • Potenciar la Taula de Qualitat de l’aire de Tarragona. Consensuar mètodes per a l’anàlisi del medi ambient i evitar la proliferació d’estudis que generen confusió i dispersió de recursos econòmics, tant públics com privats.
 • Facilitar a la ciutadania una forma més accessible i pràctica dels resultats de les anàlisis mediambientals periòdiques que es duen a terme.

Protecció Civil:

 • Restablir el PLASEQTA (Pla de Seguretat Química de Tarragona) amb entitat i gestió autònoma, dins del PLASEQCAT –que ha d’actuar de suport en el cas que sigui necessari. L’autonomia, proximitat i coneixement de les empreses i del territori, milloraria i agilitaria les actuacions.
 • Crear la Comissió de Seguretat i Salut del Complex Petroquímic de Tarragona.
 • Crear un Pla d’Autoprotecció conjunt entre les empreses del sector, que abordi les situacions d’emergència i que sigui gestionat per l’Administració.
 • Participació dels sindicats al PLASEQTA i en totes les taules i organismes on es tractin temes de seguretat industrial i seguretat dels treballadors i treballadores, així com en les de medi ambient.
 • El PLASEQTA ha de ser una entitat que generi confiança en la població. Ha de liderar campanyes d’informació. Ha de ser la màxima autoritat en els casos d’Emergència.
 • Coordinació amb els Ajuntaments i entitats
 • Realització de simulacres periòdics. Seguiment de les correccions de les incidències, si n’hi hagués.

Comments are closed.