UGT frena 400 acomiadaments i la reducció salarial de 3.253 treballadors a CAPRABO

capraboEl passat 1 de febrer la direcció de Caprabo comunicava a la representació legal dels treballadors la decisió d’aplicar una modificació substancial de les condicions laborals de la plantilla a l’empara de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, i donava així inici al període de consultes.

Les modificacions que pretenia realitzar l’empresa consistien en una reducció salarial entre el 3% i el 20% que afectava 3.253 treballadors i treballadores d’una plantilla de 7.807, la inaplicació dels increments salarials pactats als diferents convenis col•lectius d’aplicació, l’eliminació del torn de nit als magatzems amb la incorporació d’una borsa d’hores i una restructuració organitzativa que suposava l’eliminació de 400 llocs de treball.

Davant la rotunda negativa de la UGT de Catalunya de participar en una negociació fins que la direcció no és comprometés a garantir tots els llocs de treball i a aplicar els increments salarials vigents, l’empresa es va veure obligada a cedir en ambdues pretensions. D’aquesta manera, es va continuar amb un calendari de reunions que va finalitzar ahir amb un acord entre l’empresa i el nostre sindicat.

L’acord ha suposat la recol•locació en la nova estructura dels 400 treballadors; la reducció salarial només a aquells treballadors que tinguin una retribució superior a 20.000 euros, sempre i quan aquest salari estigui per sobre del conveni col•lectiu, i que suposi només l’afectació d’un 10% de la plantilla; la supressió de la borsa d’hores i la conseqüent eliminació de la distribució irregular de la jornada per als magatzems logístics.

Des de la UGT de Catalunya entenem que s’ha aconseguit consensuar un gran acord que garanteix el manteniment de 8.400 llocs de treball i velarem perquè totes les mesures adoptades es portin a terme i es respectin els drets dels treballadors i les treballadores.

Comments are closed.