UGT i CCOO defensen el dret a l’accés a l’aigua i la participación social en la seva gestió

Ambdós sindicats impulsen la presentació de resolucions municipals en suport a una campanya europea en defensa de la gestió pública de l’aigua

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, la UGT i CCOO de Catalunya volem reivindicar l’accés universal a aquest bé per sobre de la seva consideració com a mera mercaderia.

L’aigua és un recurs escàs i bàsic per a la societat donada la seva funció social, ambiental i econòmica. La lluita contra la pobresa, la mitigació del canvi climàtic, la disponibilitat d’aliments, la qualitat de la salut o el deteriorament dels ecosistemes naturals són reptes que estan vinculats directament a les polítiques hídriques.

Aquesta problemàtica és especialment d’actualitat a Catalunya, on s’estan desenvolupant importants canvis tant en la gestió de l’abastament i el sanejament de l’aigua. Per exemple, la Generalitat ha privatitzat la gestió d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) durant un període de 50 anys, el que ha implicat un augment de les seves tarifes del 85% durant l’any 2012 amb un impacte directe sobre el rebut de l’aigua de milions de ciutadans i ciutadanes i de milers de petites empreses (amb pujades finals entre un 18 i un 33%), amb l’oposició dels  sindicats majoritaris.

Els sindicats europeus de serveis públics, organitzats entorn de la Federació Sindical Europea de Serveis Públics, varem engegar al juny de l’any passat una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) demanant a la Unió Europea els següents objectius: 

  • Garantia d’uns serveis d’aigua i sanejament per a tots els ciutadans (a la UE hi ha més d’un milió de persones sense accés a l’aigua, i vuit milions sense sanejament).
  • Priorització dels interessos col·lectius per sobre dels comercials (rebutjant la liberalització de serveis).
  • Augmentar els recursos per fer realitat el dret d’accés universal a l’aigua i al sanejament, mitjançant les aportacions de cooperació al desenvolupament.

Aquesta campanya, equivalent a la Iniciativa Legislativa Popular del nostre marc jurídic, està impulsada a Catalunya per la UGT i CCOO, però compta amb la participació activa d’entitats socials, ambientals i altres col·lectius. Volem assolir la recollida d’un milió de signatures de ciutadans europeus i, alhora, intensificar el debat al voltant del model de gestió necessari a la nostra societat. El mecanisme per donar suport és molt senzill, ja que es pot utilitzar el web http://www.right2water.eu/es per fer-ho de manera digital. Als nostres locals també és possible signar en paper. Animem a tothom a participar-hi en el que és, a més, la primera vegada que s’aplica aquesta eina europea.

Uns dels problemes que patim en la gestió de l’aigua és l’enorme dispersió de competències entre pràcticament totes les administracions possibles. L’administració local és la responsable de l’abastament domiciliari i de moltes activitats productives. El model de gestió (públic/privat/mixt) i l’estructura de les tarifes depenen dels municipis. És per això que des de la UGT i CCOO impulsarem la presentació de resolucions en suport a la ICE a aquestes administracions, buscant més suport a la campanya i ampliar el debat sobre aquesta estratègica qüestió.

Tanmateix, la participació de la societat i la implicació de totes les parts interessades en la gestió de l’aigua esdevé clau per definir les millors polítiques, accedir a la informació de qualitat i establir els compromisos de cada sector. La Directiva Marc de l’Aigua ja indica de manera decidida la necessitat d’establir espais de participació social. En canvi, a Catalunya acabem de patir una visió totalment contrària. La UGT i CCOO hem estat apartats del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), on hi érem observadors (no teníem dret a vot, no rebíem cap mena de dieta, però participàvem dels debats de la gestió de l’aigua). Decisió que rebutgem i de la que demanarem explicacions al conseller de Territori i Sostenibilitat, màxim responsable polític de la decisió i que ha iniciat el seu mandat amb una particular manera d’entendre la democràcia.

Els sindicats majoritaris també rebutgem l’expulsió de la Confederació de Veïns de Catalunya d’aquest organisme de l’ACA, una entitat que s’ha implicat força en els debats sobre l’aigua i que sí era membre de ple dret al consell. Així, amb la sortida d’aquestes tres entitats, la Generalitat ha deixat fora les organitzacions més representatives de casa nostra, en un moment on la cooperació i la cohesió social són, segurament, més importants que mai.  

Comments are closed.