UGT i CCOO denuncien l’impagament de nòmines a Panrico

panricoDavant l’anunci fet públic per la Direcció de Panrico de suspendre temporalment el pagament de les nòmines, les Seccions Sindicals Intercentres de CCOO i UGT manifesten el seu rebuig a la forma de transmetre tal decisió mitjançant la difusió d’un escarit comunicat, sense que prèviament s’hagi donat explicació alguna als representants legals dels treballadors.

Per tal motiu, exigim que immediatament es convoqui a les dues Seccions Sindicals amb la finalitat de que s’informi amb tot tipus de detall sobre els motius que han portat a prendre aquesta mesura, que d’entrada rebutgem, així com els continguts del Pla Industrial al que es fa referència en l’esmentada nota, amb la finalitat de buscar una solució que haurà de negociar-se amb les Seccions Sindicals Intercentres i els corresponents Comitès d’empresa per garantir la continuïtat de l’activitat a Panrico, el manteniment del major volum d’ocupació possible i el manteniment de les condicions laborals del conjunt dels treballadors de l’empresa.

De no obtenir resposta immediata, estem estudiant les actuacions que es duran a terme en defensa del dret dels treballadors a cobrar puntualment pel treball realitzat.

Comments are closed.