UGT i CCOO signen el conveni d’Acció Social de Catalunya

aulaDesprés de gairebé 5 anys de negociacions en les quals ni la UGT ni CCOO no estàvem  disposats a signar un conveni que no millorés l’anterior, i que sobretot no empitjorés les condicions de treball com pretenia la part empresarial, hem pogut arribar a un acord amb la patronal del tercer sector social “La Confederació” amb la signatura d’un nou conveni que tindrà vigència fins a desembre de 2018.

Els elements a destacar són:

  • Increment salarial global de l’1,2% en els dos anys de vigència a raó d’un 0,4% a 1 de gener de 2017 i d’un 0,8% pel 2018.
  • 24 hores a l’any de permís retribuït per assumptes propis. Aquesta reivindicació de la part sindical ha estat l’element clau d’aquesta negociació tot i ser rebutjada per la patronal des del primer moment.
  • Creació d’una Comissió Paritària específica per adequar el sistema de classificació professional a l’actual regulació de les titulacions acadèmiques.

CCOO i UGT considerem aquest nou conveni com de transició cap a un futur acord amb la implicació de l’Administració, que permeti obrir la porta a l’equiparació de condicions de treball entre treballadors i treballadores del sector públic i privat.

Destaquem que el finançament dels serveis del sector de l’acció social prové de les arques públiques i reivindiquem a les administracions:

  • implicació en la regulació de les condicions de treball i econòmiques  del conveni i, sobre tot,
  • control econòmic de manera exhaustiva a les entitats socials que gestionen serveis públics externalitzats.

Comments are closed.