UGT i CCOO valorem la reunió de la taula de diàleg social sobre plataformes digitals

CCOO i UGT coincidim en la necessitat d’abordar el desafiament que suposa el treball a través de plataformes digitals en el seu més ampli espectre i no circumscriure la negociació al cas concret dels coneguts com a riders de les plataformes de repartiment, els quals totes dues organitzacions reconeixem com a treballadors per compte d’altri, com ha establert recentment el Tribuntaula al Suprem.

UGT i CCOO saludem el consens aconseguit entre les diverses parts representades en la taula de concertació social en relació a la necessitat d’avançar en una normativa d’àmbit laboral que reguli el treball que es desenvolupa a través de plataformes digitals.

Ambdues organitzacions sindicals treballarem en una proposta que impedeixi la utilització de la tecnologia per a l’ocultació de relacions laborals, i així garantir els drets tant individuals com col·lectius establerts en el nostre marc laboral al conjunt de persones treballadores, també quan desenvolupen la seva activitat a través de plataformes digitals i es presenten els elements definitoris d’una relació laboral.

Comments are closed.