UGT insta Glovo a complir amb la sentència del Suprem

La Inspecció de Treball, a instància de la denúncia de la UGT i altres sindicats, obliga Glovo a regular i donar d’alta 11.013 treballadors i treballadores que treballen com a falsos autònoms. La companyia haurà de pagar més de 16 milions d’euros per l’impagament de cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquesta actuació de la Inspecció de Treball demostra que el treball de la UGT, amb la denúncia interposada l’any 2017 contra les principaals plataformes digitals de repartiment, segueix sent una de les principals eines per desenmascarar l’alt nombre de falsos autònoms i falses autònomes que utilitzen la majoria de les empreses que operen sota aquesta fórmula. Avui, precisament, iniciem les negociacions amb el Ministeri de Treball juntament amb CCOO, CEOE i Cepyme, per regular el treball en plataformes digitals.

Des de la UGT volem destacar l’excel·lent treball que ha realitzat la Inspecció de Treball que, amb pocs mitjans i amb la legislació actual, ha aconseguit treure a llum quin és el veritable model de treball de les plataformes i ha actuat per corregir aquesta situació.

La darrera actuació de la Inspecció de Treball, després de les denúncies de la UGT i altres sindicats i d’actuacions d’ofici, s’han concretat en les altres del Règim General de la Seguretat Social d’11.013 treballadors i treballadores que realitzaven l’activitat de repartiment entre 2018 i 2019 en totes les províncies on Glovo té presència.

Recentment, la UGT, després de la sentència del Tribunal Suprem en la qual es determina amb absoluta claredat que existeix una relació laboral entre Glovo i els seus repartidors, havia tornat a sol·licitar que es doni d’alta als més de 9.000 repartidors que actualment estan treballant a Glovo. A més, la sentència del Tribunal Suprem també va determinar que l’activitat principal de Glovo és la de repartiment de mercaderies i que l’aplicació era l’encarregada de realitzar la logística necessària per a aquesta activitat.

És necessari explicar que l’altíssima taxa de rotativitat provoca que molts dels repartidors i les repartidores que han estat donat d’alta per al període de 2019 no estiguin treballant actualment i que hagin estat substituïts per altres nous repartidors, amb el que estan provocant un altre frau massiu.

Si afegim el deute anterior de 19 milions d’euros als 16 milions de la que acaba de ser publicada, estem parlant que Glovo és una de les principals empreses amb major deute amb la Seguretat Social, amb un total de 35 milions d’euros.

Per tant, des de la UGT exigim que Glovo pagui tot el deute i que transformi a tots els repartidors en contractes indefinits i amb el conveni de transport de mercaderies per carretera. L’Estat no pot permetre que una empresa no respecti les decisions del Tribunal Suprem i que es mantinguin aquest estat d’impunitat d’una empresa que no acata les sentències del Tribunal Suprem.

Malgrat la rotunditat de la situació de frau en la qual coexisteixen, les plataformes digitals es neguen a negociar una solució en la qual es reconegui la relació laboral segons estableix la normativa laboral.

Finalment, la UGT adquirim el compromís de no rendir-nos davant aquesta situació d’abús intorerable per part d’una empresa com Glovo. Si volem que existeixi un reconeixement del treball a l’Estat és necessari que les plataformes digitals assumeixin la relació laboral segons la legislació laboral i les condicions socials dels convenis col·lectius sectorials.

Comments are closed.