UGT lamenta que el traspàs de les línies ferroviaries sigui incomplet

renfe-rodalies.jpg
El nostre sindicat es mostra satisfet pel traspàs dels trens regionals, però lamenta que no s’hagin traspassat totes les línies de mitjana distància

Tanmateix, recordem que és un servei essencial i d’interès general, que no pot estar sotmès a interessos privats

La Federació de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya (FNTCM) mostra la seva satisfacció perquè finalment s’hagi fet efectiu el traspàs dels trens regionals i de mitjana distància que havíem reclamat des de l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Amb el traspàs ara de les línies de mitjana distància, i l’anterior traspàs de Rodalies, es dóna compliment a allò disposat en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que recull que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre els transports ferroviaris que tinguin inici i final en qualsevol punt de Catalunya, amb independència de qui sigui el titular de les vies.

El traspàs del servei de mitjana distància comportarà una gestió més propera al ciutadà des de la Generalitat i ha de servir per reduir els desequilibris existents en l’àmbit territorial, i ajudar a enfortir la cohesió social a l’afavorir la igualtat d’oportunitats entre els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

No obstant això, lamentem que es produeixi l’actual traspàs de manera incompleta i que tan sols s’hagi fet efectiu sobre els trens convencionals mentre que els trens de servei de mitjana distància que transcorren per vies d’ample internacional d’alta velocitat (Lleida-Tarragona-BArcelona) no hagin estat traspassats. Es perd així de nou una oportunitat valuosíssima perquè un servei que ha d’ajudar a l’equilibri territorial a Catalunya i connectar les capitals de província amb uns temps de viatge d’acord amb les necessitats del país, quedi integrat dins de la gestió de la Generalitat de Catalunya, perdent l’ocasió d’oferir un servei de qualitat i d’oportunitats.

Des de la UGT de Catalunya entenem que el servei ferroviari de Rodalies i de mitjana distància és un servei essencial i d’interès general, i que els poders públics han de garantir el seu bon funcionament orientat als usuaris finals. Per aquesta raó, defensem que s’ha de mantenir el seu caràcter públic, amb visió de servei i amb preus assequibles, perquè actuïi així com element d’equilibri territorial garantint la mobilitat de les persones, i que per tant no pot estar sotmès a la competència que exigeix el mercat ni als interessos privats. En aquest context, el nostre sindicat considera que l’actual empresa prestadora del servei -Renfe Operadora- és la que en millor posició es troba per continuar desenvolupant-ne la gestió.

Comments are closed.