UGT no acceptarà una nova reducció del salari dels empleats públics

Refusem l’augment de les taxes, que castiga especialment les rendes més baixes

La UGT de Catalunya no acceptarà a la taula de negociació dels empleats públics cap de les retallades anunciades avui pel govern de la Generalitat de Catalunya, com una nova rebaixa de les retribucions dels empleats públics o la “reducció selectiva de treballadors en determinats organismes”.

Des del nostre sindicat entenem que no és just que el govern de la Generalitat de Catalunya utilitzi reiteradament la reducció de les retribucions dels empleats públics per quadrar els comptes. Menys encara quan plou sobre mullat. Els empleats públics han patit ja una doble reducció retributiva, l’aplicada des de l’Estat, del 5%, i l’aplicada pel govern de la Generalitat, que va suposar una important reducció en retribucions complementàries i diferides.

Tanmateix, la UGT de Catalunya vol mostrar el seu rebuig a la proposta del govern d’augmentar les taxes (univesitàries, preu transport públic, benzina, cànon de l’aigua…) Aquest nou anunci torna a demostrar quin és el model fiscal que busca el govern. Mentre per una banda vol augmentar les taxes, per l’altra elimina l’impost de successions.

El nostre sindicat està totalment d’acord amb augmentar els ingressos, però no d’aquesta manera. Les taxes castiguen especialment les rendes més baixes, i obstaculitzen el consum i la demanda interna. És per aquesta raó que nosaltres reivindiquem un model fiscal que sigui redistributiu i just, on les rendes més altes aportin més a la societat.

Comments are closed.