UGT no comparteix la sentència del TSJC que anul·la l’article del conveni de col·lectivitats que fomentava la contractació de joves

col-lectivitatsLes empreses que contractessin amb aquesta modalitat no podien realitzar acomiadaments col·lectius ni objectius. A més, aquest nivell retributiu era per temps limitat i després el treballadora esdevenia indefinit i amb la categoria superior

La Federació de Comerç i Hostaleria de la UGT de Catalunya respecta però no comparteix la sentència del TSJC que declara nul l’article 24 del Conveni Col·lectiu de Col·lectivitats de Catalunya, que fomenta la contractació de joves en virtut dels acords interprofessionals i observatoris d’ocupació subscrits per la UGT i CCOO, on s’estableix que la negociació col·lectiva ha de fomentar i establir mesures que afavoreixin la contractació de joves, tenint en compte que al nostre país la taxa d’atur d’aquest col·lectiu supera el 50%.

En aquest sentit, el nou nivell retributiu fomentava la contractació de treballadors joves, sempre amb l’acord de la representació sindical i amb la clàusula que les empreses que contractessin amb aquesta modalitat no podien realitzar acomiadaments col·lectius (article 51 de l’ET) ni acomiadaments objectius( article 52 ET). Per tant, es deixava sense efecte la reforma laboral del PP i l’objectiu era generar ocupació neta. A més, aquest nivell retributiu era per temps limitat, no podia aplicar-se als nivells 1, 2 i 3, i quan finalitzava, el treballadora esdevenia indefinit i se li reconeixia la categoria superior.

Per tant, des de la UGT de Catalunya no entenem que aquesta contractació pugui ser discriminatòria ni empitjori cap condició laboral; al contrari, possibilitava que els joves poguessin accedir al mercat laboral en el sector de les col·lectivitats en unes condicions similars que d’altres categories professionals.

Per tot això, no compartim la sentència del TSJC ni el posicionament de CCOO en contra de mesures que redueixin l’atur entre els joves, i esperem que en el futur es potenciïn més mesures en aquest sentit. Des de la UGT de Catalunya continuarem treballant per incorporar a la negociació col·lectiva mesures per fomentar l’ocupació de la gent jove i desitgem que CCOO treballi conjuntament amb aquest objectiu, deixant de banda els interessos electorals.

 

Comments are closed.