UGT no dóna suport al decret de plantilles d’ensenyament

Significa un pas més en la desregulació de les condicions laborals dels docents perquè elimina els principis bàsics de la funció pública: publicitat, transparència, mèrit i capacitat

El Consell Escolar de Catalunya dictamina el decret de plantilles i provisió de llocs de treball dels centres educatius públics no universitaris amb el vot negatiu de la UGT de Catalunya.

Per al nostre sindicat, el decret suposa una reforma laboral sense precedents que es consolida a través de models de gestió privada dels recursos humans dels centres públics.

Es tracta, de facto, d’una reforma laboral que se’ns imposa per part del Departament d’Ensenyament amb una pseudonegociació col·lectiva sense marge de maniobra.

Significa un pas més en la desregulació de les condicions laborals dels i les docents del sector públic perquè traspassa les línies vermelles dels principis bàsics de la funció pública -publicitat, transparència, mèrit i capacitat- i deixa en mans de les direccions la facultat de seleccionar el professorat. A més a més,  fa un canvi en el sistema de nomenament del professorat interí i substitut amb el que no podem estar d’acord, ja que elimina el criteri d’experiència laboral.

La UGT de Catalunya ha expressat que estem davant d’un decret de plantilles que no dóna cap seguretat pel que fa a les dotacions de professorat necessàries per al bon funcionament dels centres i que traspassa tota la pressió a les direccions que, en un escenari de retallada contínua de professorat, han de complir objectius d’un servei públic de qualitat per a tothom.

 

Comments are closed.