UGT no negociarà cap retallada ni retributiva ni de personal als treballadors de la Generalitat

El nostre sindicat seguirà fent propostes per eliminar despeses d’alts càrrecs i d’altres privilegiats del govern

Posicionament de la UGT de Catalunya en els punts de debat de l’ordre del dia de la Mesa General de Negociació mantinguda aquest matí:

1.         Mesures de reducció de les despeses de personal per al 2013. El govern ha “proposat” que, aquest any 2013, els treballadors haurien de tornar a patir una retallada retributiva equivalent a la quantia d’una paga extra.

La UGT de Catalunya ha exigit:

-Que si el govern vol imposar aquesta mesura ho faci en el marc de l’aprovació de  pressupostos, concretant xifres i justificant perquè hem de tornar a ser els treballadors els que paguem la seva incompetència.

-Que l’Administració respecti als seus treballadors i “no ens fiqui més la mà a la butxaca”.

-Que s’elimini el personal VIP de l’Administració, els autèntics privilegiats.

-Que és indignant que la Generalitat es gasti, per exemple, 3,5 milions d’euros en despeses sumptuàries, 12 milions d’euros anuals en personal d’assessorament polític, o que el més alt directiu del Consorci del Circuit de Catalunya guanyi  115.000 euros anuals, mentre a un treballador amb càncer se li està treien el 20% de sou. L’Administració només diu que partirem de la situació de retallada de l’any passat.

2.         Ampliació de supòsits que en cas de baixa comportin el 100% de les retribucions. L’Administració proposa, amb 7 mesos de retard i després d’innumerables reivindicacions de la UGT, incloure l’hospitalització i la intervenció quirúrgica com a supòsits que no comportin cap reducció del sou en cas d’incapacitat temporal. La UGT exigirà que, també, altres supòsits estiguin igualment coberts i que s’apliqui aquesta mesura amb la màxima brevetat. Davant del problema dels descomptes salarial dels empleats públics per baixes mèdiques, Funció Pública, de manera ostentosa i magnànima, proposa que els treballadors demanin bestretes. Sense paraules.

3.         Nou contracte d’assegurances per al personal de la Generalitat. Actualització dels capitals d’indemnització en cas d’accident: L’Administració ens regala amb una dada que ens dóna idea de quin és el nostre valor per a ells: els treballadors públics estem assegurats en 20.000 euros; el President de la Generalitat en 601.012 euros. El valor del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya es tradueix en 581.000 euros més que el d’un treballador públic català.

4.         Reestructuració de l’Agencia Catalana del Patrimoni Cultural: La UGT de Catalunya es manifesta contrària a una Agència i proposa que les funcions d’aquest organisme siguin assumides per una Direcció General, que és una Administració molt més controlable pressupostàriament. L’Administració respon que és més eficient una Agència que no pas una Direcció General. Suposem que es refereix a més eficient per continuar omplint-la a dit d’Alts Càrrecs, no per gestionar-la amb eficàcia.

5.         Per últim, l’Administració ens convoca per continuar la negociació la setmana que ve, quan sembla que ens presentaran propostes concretes.

La UGT i la resta d’organitzacions sindicals hem exigit explicacions de la veracitat, o no, de les informacions filtrades als mitjans en referència a que el govern estava disposat a prescindir de 10.000 interins. L’Administració ha negat aquestes informacions.

Per al nostre sindicat, la Mesa de Negociació d’avui ha estat vergonyosa. L’Administració ha anat a la Mesa sense cap documentació, ni xifres, ni dades concretes. Aquesta és la manera de fer d’aquest nou “govern dels millors”.

Comments are closed.