UGT presenta queixa a la sindicatura de Greuges per discriminació laboral del personal interí de la Generalitat

PALAU GENERALITAT -213KB-

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí un escrit de queixa davant la Sindicatura de Greuges per la pròrroga de les mesures de retallada, tan a nivell de salari com de jornada, del personal interí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Per a la UGT de Catalunya aquesta és una mesura que no s’ajusta a la legalitat ja que s’ha vulnerat el principi de negociació col·lectiva, el principi d’igualtat i no discriminació dels treballadors (és una mesura que discrimina un col·lectiu) i el principi de seguretat jurídica (el Consell de Garanties Estatutàries va establir taxativament que la mesura no podia aplicar-se més enllà del 30 de març de 2014).

En el mateix sentit, ja es va expressar la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques del Govern central quan va dir que aquesta mesura contravenia l’ordenament jurídic europeu.

D’altra banda, la UGT de Catalunya considera injust el manteniment d’aquesta mesura, aplicada sota l’argument d’un estalvi econòmic que a hores d’ara ja s’ha aconseguit amb l’acomiadament de més de 800 funcionaris interins en el període de vigència d’aquesta mesura.

En aquest enllaç trobareu l’escrit.

Comments are closed.