La UGT pregunta als grups parlamentaris de CiU i ERC sobre el compliment d’alguns aspectes de l’acord de legislatura referents al personal de la Generalitat

Generalitat

El nostre sindicat ha registrat l’escrit aquest matí al Parlament

 

La UGT de Catalunya ha registrat aquest matí un escrit al Parlament de Catalunya dirigit als grups parlamentaris de CiU i ERC en relació al compliment de l’Acord del grup de treball de funció pública de març de 2013, constituït en virtut de l’Acord de X legislatura que van subscriure els dos partits.

Després de dos anys de vigència de l’esmentat acord, i ara que ja coneixem que enguany finalitzarà l’actual legislatura, el nostre sindicat considera que cal desplegar aspectes de l’acord que, a hores d’ara, encara no s’han dut a terme. En aquest sentit sol·licitem:

·         La finalització de les mesures transitòries de contenció econòmica que afecten els treballadors i les treballadores de la Generalitat.

·         Que se’ns informi de quina taula salarial de retribucions màximes per al personal directiu del sector públic de la Generalitat s’ha establert, tal com s’especificava l’acord.

·         Conclusions i actuacions de les anàlisis fetes en relació a complements de dedicació especial i a percepció de drets d’assistència a òrgans col·legiats.

·         El compliment del punt 2.g: incorporació de 2 ó 3 dies de permís no recuperable per conciliació de la vida laboral i familiar.

En aquest enllaç trobareu l’escrit registrat.

 

Comments are closed.