UGT Presons denuncia l’alarmant manca de personal que pateix el centre penitenciari de Puig de les Basses

Aquest diumenge, al Departament d’Ingressos de centre penitenciari de Puig de les Basses (Figueres) es va viure un dels pitjors episodis que es recorden des de l’obertura del centre.

Tot va succeir al voltant de les 19 hores, quan s’acompanyava una interna de tornada cap a la seva cel·la des del pati, moment que va aprofitar, amb un moviment brusc i ràpid, per assaltar per l’esquena i retenir amb gran violència un company, mentre l’amenaçava amb un bolígraf manipulat que li va posar directament al coll i l’amenaçava amb acabar amb la seva vida.

Va ser només gràcies a la ràpida actuació d’un company i de l’ajuda d’un altre intern destinat al departament que van poder reduir la interna, mentre que aquesta va intentar clavar el bolígraf al coll del company i, posteriorment, en el transcurs de la reducció, va mossegar els funcionaris que hi van participar, a banda de contusions de diversa consideració que també van patir.

La vida del nostre company es va veure clarament compromesa i només i únicament gràcies a la perícia dels dos companys es va poder reconduir la situació.

Hem d’assenyalar un fet que malauradament s’està convertint en habitual i que UGT Presons venim denunciant reiteradament, i és que la ubicació departamental de determinats interns no només és deficient, sinó que és clarament irresponsable, ja què per motius que nosaltres entenem com purament “estadístics”, el Departament de Justícia impulsa una política de separació interior que està posant en perill la integritat dels i les professionals penitenciaris.

I els fets succeïts al centre penitenciari de Puig de les Basses ens donen la raó, ja que la citada interna té un clar perfil psiquiàtric i un llarguíssim historial d’agressions, i que hagi estat complint sanció en el Departament d’Ingressos, que no té les condicions necessàries de seguretat, en lloc de fer-ho en dependències més condicionades, és una autèntica imprudència.

Sembla increïble que els responsables penitenciaris ens vulguin fer treballar en aquestes condicions de precarietat que impedeixen la necessària separació interior dels interns i que impossibiliten tenir unes mínimes garanties de seguretat tant per als interns i internes com per als i les professionals que hi treballen.

A més, aquesta política de no apostar per la separació interior de vegades fa totalment impossible garantir que els interns puguin gaudir de totes les hores de pati programades, ja què, per exemple en aquest cas, la interna s’ubicava a un departament que només disposa d’un pati, i en el s’hi ajunten nous ingressos, conduccions, sancionats, articles 75, a més de dones, homes i joves.

I mentrestant, i amb l’únic objectiu d’estalvi econòmic, els responsables penitenciaris posen contínuament més ingredients a un còctel ja de per sí explosiu, ja que el Departament de Psiquiatria de Puig de les Basses segueix tancat, impedint la derivació dels interns que, com la interna protagonista dels greus fets ocorreguts, tenen aquest perfil.

UGT Presons volem denunciar l’alarmant manca de personal que pateix el centre i que fa que en un departament com el d’ingressos, amb la barreja de perfils i amb la perillositat que suposa tenir-hi segons quins interns, tingui una dotació de només dos funcionaris.

Des del nostre sindicat volem felicitar els companys que van avortar uns fets que podien haver estats desastrosos; només gràcies a la seva professionalitat no hem que lamentar un final tràgic, doncs es va patir seriosament per la vida del company amenaçat. De la mateixa manera, volem felicitar, encoratjar i desitjar una ràpida recuperació als dos companys que van patir l’agressió, i que tot i així van estar al peu del canó fins a l’últim minut i no va ser fins al final que no van anar al servei d’urgències de l’hospital de Figueres.

UGT Presons posarem a disposició dels companys afectats els nostres serveis jurídics i estudiarem les actuacions necessàries perquè aquestes situacions no quedin impunes. A banda dels jutjats, hem de donar visibilitat a les nefastes condicions de treball que patim als nostres centres penitenciaris i continuarem lluitant per la dignificació del nostre col·lectiu.

Comments are closed.