UGT rebutja la decisió del govern estatal de no revaloritzar les pensions

jubilatsUn 16% dels pensionistes catalans (258.261) es troba sota el llindar de la pobresa i la pensió mitjana és de 862,95 euros

La UGT de Catalunya rebutja la decisió del Govern de l’Estat de no revaloritzar totalment les pensions en referència a l’IPC, el que suposa condemnar aquest col·lectiu tan vulnerable a un nova pèrdua de poder adquisitiu. Un cop molt greu si tenim en compte que, en el cas de Catalunya, un 16% dels pensionistes es troben sota el llindar de la pobresa i la pensió mitjana és de només 862,95 euros.

Una vegada més, el Govern del PP incompleix les seves promeses, en aquest cas la de “no tocar” les pensions, que el propi president del Govern havia marcat com una línia vermella no traspassable.

I així hauria de ser, ja que aquesta pèrdua de poder adquisitiu se suma a d’altres polítiques dels governs català i espanyol que ja han provocat un empobriment de les persones pensionistes, com és el pagament dels medicaments o el repagament sanitari a través de l’euro per recepta, l’augment de l’IVA i del preu de subministraments bàsics com la llum. A més, aquest col·lectiu és un dels més afectats per les retallades als serveis públics, especialment els serveis socials i la dependència.

Avui en dia, empobrir les persones pensionistes significa dificultar encara més la situació de moltes famílies, ja que per a moltes llars la pensió dels pares o dels avis és l’únic o el principal ingrés quan la resta de membres perden la feina.

A Catalunya, a 1 de novembre de 2012, viuen 1.614.134 persones pensionistes (per jubilació, incapacitat permanent, viduïtat o orfandat), amb una quantia mitjana de 862,95 euros. El 16% d’aquestes persones, 258.261, es troben sota el llindar de la pobresa. Per territoris, la quantia mitjana és de 895,09 euros a Barcelona; 801,61 euros a Tarragona; 752,12 euros a Girona i 721,41 euros a Lleida.

Els pensionistes catalans representen el 18% del total de l’Estat (8.980.993). Hem de recordar el diferencial històric de preus entre Catalunya i la resta de l’Estat, fet que penalitza encara més els pensionistes catalans.

Comments are closed.