UGT reclama a la Generalitat una millora de la qualitat del servei de rodalies

renfe-rodalies.jpg
El sindicat presenta al secretari de Mobilitat, Manel Nadal, les seves propostes per a la millora del servei ferroviari de Rodalies Barcelona

La UGT demana una reducció de les tarifes dels títols de les Rodalies en un 5% i l’ampliació de la T-12 fins als 16 anys

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí al secretari de Mobilitat, Manel Nadal, el seu document de primeres propostes per a la millora del servei ferroviari de Rodalies Barcelona.

Tal i com diu el Pla Nacional per a les Infraestructures les Rodalies Públiques han de servir també per reduir els desequilibris existents, tant en l’àmbit territorial com en el social, i per enfortir la cohesió territorial i social, i així afavorir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones que viuen al nostre país. El servei ferroviari és un servei essencial i d’interès general, i en conseqüència, els poder públics han de garantir el seu bon funcionament, una àmplia cobertura en el territori, assumir la qualitat i seguretat de les instal*lacions i del material mòbil, i vetllar per unes òptimes condicions laborals dels treballadors i treballadores de les empreses públiques ferroviàries.

El servei ferroviari ha de ser un servei orientat als usuaris finals. Ha de tenir un caràcter públic, amb visió de servei, amb preus moderats, actuant com element d’equilibri territorial, connectant les ciutats, apropant les persones i garantint la mobilitat a tots els ciutadans. Des de la UGT de Catalunya recordem un dels objectius de l’Acord Estratègic és el de duplicar el nombre de passatgers en els propers 15 anys, passant dels 160 milions de passatgers anuals actuals als 320 milions.

La UGT de Catalunya aposta per una gestió de proximitat en els serveis ferroviaris, per això lamentem que altres línies com les regionals o mitjana distancia, que han de ajudar a la igualtat territorial a Catalunya i apropar les capitals a gent de tot el territori, hagin quedat fora d’aquest traspàs. Entenem que si perdem l’oportunitat de tenir la xarxa de trens regionals, perdrem també l’oportunitat d’oferir un servei de qualitat i d’oportunitats i equilibris territorials.

Actuacions de millora del servei de Rodalies

És necessària l’elaboració participada amb els agents socials d’un Pla de Serveis de Transport de Viatgers de Rodalies, que estableixi les línies mestres de planificació de l’oferta de transport de viatgers per ferrocarril. Aquest Pla ha de garantir, entre d’altres, una millora de la qualitat del servei, en equipaments i infraestructures, de la gestió del servei, de la política tarifària i les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

Entre les primeres propostes presentades pel nostre sindicat destaquen, entre altres, les següents aportacions.

Qualitat del servei

 • Creació del Defensor del viatger. La UGT de Catalunya aposta per un veritable defensor dels interessos de les persones usuàries, cal la creació de la figura del defensor de les persones viatgeres.
 • Millorar el servei i la informació que s’ofereix als viatgers amb la creació de noves oficines d’atenció al client, dotades dels mitjans necessaris i gestionades per personal de Rodalies.
 • Ampliació d’horaris del servei i increment de les freqüències, preferentment en hores punta, amb un millor aprofitament dels trens disponibles. A determinades estacions com l’aeroport del Prat s’han de ampliar els horaris.
 • Establiment dels mínims de qualitat i quantitat del servei que han de suportar les persones usuàries (capacitat, temps màxim de recorregut dret, temps d’espera, etc.).

Gestió del servei

 • Afavorir la intermodalitat entre les diferents xarxes de transport: bus, metro, FGC, tramvia, etc. aproximant parades, impulsant els intercanviadors a la xarxa ferroviària de proximitat, etc.
 • Pla de coordinació horària i freqüències entre el servei ferroviari i entre la resta dels serveis del Transport públic.
 • Donar un impuls per a que Rodalies també estigui al servei de la creació d’un pla d’accés sostenible als principals polígons industrials i grans centres generadors de mobilitat per via de les rodalies (equipaments educatius, hospitalaris, centres comercials, aeroports, centres judicials, etc).

Política tarifària

 • Unificar i aplicar les zones de tarifació que s’apliquen a la Regió Metropolitana a tots els transports públics.
 • Creació de la targeta T-Activa títol de transport per tal que la gent en recerca de feina no hagi d’assumir els desplaçaments que això li comporti.
 • Ampliació de la targeta T-12 fins els 16 anys cobrint així tota la escolarització obligatòria.
 • Com a model de la nova gestió la Generalitat ha de presentar la seva pròpia política tarifària acord amb la realitat de la societat Catalana. En aquest sentit, demanem una reducció de les tarifes dels títols de les Rodalies en un 5%.

Participació

 • La UGT de Catalunya exigeix el compliment de la mesura 37 de l’Acord Estratègic de Catalunya 2008-2011, on es disposa la creació d’un organisme coordinador en què participaran els agents econòmics i socials, i per tant el nostre sindicat.

Personal

 • Augmentar les dotacions de personal, tant en conducció, com en intervenció i d’atenció i venda, que incidiria en una millora de les condicions de treball i, conseqüentment, en una millora del servei. 
 • Internalització de serveis que presten altres empreses auxiliars (venda en cantines, informació, servei d’atenció per discapacitats, etc) i garantir la no externalització de més serveis.

Millores de l’equipament i infraestructurals

 • És  imprescindible una inversió constant a les infraestructures sobre les que opera el servei de rodalies, més enllà de la correcció de les insuficiències històriques que pateix avui el servei.{mxc}

Comments are closed.