UGT reclama impuls a la integració de la Formació Professional per al canvi de model productiu

aula-amplio2

Catalunya necessita coordinar les polítiques dels departaments de la Generalitat que tenen competències en matèria de FP

L’objectiu ha de ser incrementar el nivell de qualificació de la població activa catalana i adaptar les diferents ofertes formatives a les necessitats reals que té el nostre teixit productiu i de serveis

Des de la UGT de Catalunya ens alegrem que finalment s’hagi nomenat un nou director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament –Melcior Arcarons- i confiem que amb aquest nomenament, l’únic que faltava per fer al Departament d’Ensenyament, es doni un impuls definitiu a la integració de la FP a Catalunya.

Arran de les reiterades demandes dels agents socials i econòmics d’incrementar la coordinació dels departaments de la Generalitat que actuen en l’àmbit de la FP, l’anterior Govern va acordar la creació del “Programa Interdepartamental per a la Integració de la Formació Professional a Catalunya” i de la “Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional”.

Encoratgem el nou director general a què s’assoleixin finalment els ambiciosos objectius que s’inclouen a l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011, alhora que s’avanci en l’actuació conjunta dels Departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació.

Des de la UGT de Catalunya hem manifestat reiteradament la necessitat que tenim a Catalunya -més enllà de les declaracions formals i la creació de noves comissions de treball- de coordinar les polítiques dels departaments que tenen competències en matèria de FP, amb la finalitat d’incrementar el nivell de formació i qualificació de la població activa catalana i adaptar les diferents  ofertes formatives a les necessitats reals que té el nostre teixit productiu i de serveis.

L’experiència ens ha demostrat que limitar-se a publicar normatives parcials, per disposar de les parts que composen l’arquitectura del model català de FP, no és suficient per donar resposta a les necessitats que tenen les persones, les empreses i els territoris.

En plena crisi, quan molts sectors de la societat catalana s’han convençut de la importància estratègica de tenir uns recursos humans formats i qualificats en especialitats de FP, ens trobem amb la realitat que les ofertes formatives de la FP inicial i de la FP per a l’ocupació són insuficients i que no es disposa d’un sistema que faciliti la planificació eficient dels recursos que es necessiten per atendre les necessitats de formació i qualificació que tenim a Catalunya.

Des de la UGT de Catalunya considerem que, en el marc del Sistema integrat de formació i qualificació professional de Catalunya, és inajornable que s’asseguri l’execució de les polítiques públiques que s’adoptin en els diferents àmbits de la FP, sigui la formació professional inicial o la formació professional per a l’ocupació.

Comments are closed.