UGT reivindica que una millora de l’ocupació no es pot assolir amb un 80% de temporalitat

estadistisca.jpgEl nostre sindicat reclama la potenciació de la contractació indefinida i la posada en marxa de campanyes de supervisió de contractes laborals

Després de fer-se públiques les dades de contractació corresponents al darrer trimestre de 2007, la UGT de Catalunya considera que la valoració que ens mereix el nostre actual mercat de treball no és prou positiva.

 

Com a estió prèvia, caldria recordar que enguany i durant tot el 2007 hem tingut en vigor una normativa estatal, la  Llei de millora de l’ocupació i creixement, que teòricament hauria d’haver tingut un impacte positiu en la millora de l’ocupació i la progressiva reducció de la precarietat laboral. Certament, cal felicitar-se per haver reduït significativament els índexs de temporalitat que es venien repetint durant els darrers 10 anys, des de la reforma del 97. En els millors anys, vam arribar a fer baixar la temporalitat del 90% al 87%, però no vam assolir mai el 83,01% de contractació temporal  i el 17,09% d’indefinida amb què hem tancat el 2007.

Amb tot, el propòsit de millora i creixement de l’ocupació no es pot donar totalment per assolit amb unes xifres de temporalitat encara per sobre del 80% i que, en el cas dels treballadors estrangers, supera fins i tot el 85%.


Les modalitats més utilitzades pels empresaris són el contracte d’obra i servei (37,6%) i l’eventual (48%). Per a la UGT de Catalunya, també resulta especialment significativa la durada d’aquests contractes que, en moltes ocasions, no superen els 3 mesos (57,92%). Així mateix, s’ha d’apuntar que el 36,9% del contractes tenen una durada incerta, és a dir, tenen data d’inici però no data de finalització,  amb la qual cosa sovint perllonguen aquesta situació durant mesos i, en els casos més clarament fraudulents, fins i tot anys. Això afecta greument a l’estabilitat laboral i les condicions laborals de les persones treballadores.

 
Menys volum de contractació que en 2006


 

Si deixem a banda l’aspecte més qualitatiu de l’anàlisi contractual, tampoc en volum total de la contractació dóna una xifra gaire satisfactòria,  ja que l’any 2007 s’han subscrit 6.422 contractes menys que l’any anterior. Això no obstant, no és descartable que una part d’aquest comportament decreixent pugui venir motivat per l’augment dels contractes estables i la reducció de la rotació laboral. Per tant, la contractació ha decrescut i la temporalitat continua sent el mal endèmic del mercat de treball català.

 

Per territoris, la majoria dels contractes s’han subscrit  la província de Barcelona (77,42%), seguit de la província de Girona amb el 7,89% , de Tarragona amb el  6,72%, i de Lleida amb el 4,98%.

 

Per una millor qualitat de l’ocupació

 

Davant d’aquestes xifres, la UGT de Catalunya reivindicarà a la Comissió de Contractació del Consell de Relacions Laborals la millora de les condicions de treball de totes les persones treballadores, alhora  que fomentarà propostes encaminades a assolir la qualitat de l’ocupació. Entre d’altres reclamarem la potenciació de la contractació indefinida  i    que  l’Administració  es comprometi en objectius i campanyes que promocionin l’estabilitat laboral. Finalment , proposarem campanyes de supervisió dels contractes laborals per tal d’assegurar-ne la plena legalitat de les seves diverses clàusules (conveni aplicable, categoria professional, salari, jornada, horari, vacances, etc.)

{mxc} 

Comments are closed.