UGT respondrà les peticions de treballadors i activistes a la xarxa a través del seu perfil de “decision maker” a change.org

change-orgLa UGT de Catalunya ha obert un perfil de Decision Maker a Change.org perquè qualsevol ciutadà o ciutadana pugui remetre una petició popular a través d’aquesta plataforma de participació i el sindicat pugui respondre. Som el primer sindicat en fer-ho.

Fins a data d’avui la UGT de Catalunya havia estat impuAnclalsora de campanyes a través de Change.org, com molts altres ciutadans i ciutadanes, i ho continuarà fent. Però un sindicat té dues cares: una com a part de la societat civil que fa demandes als qui prenen decisions, i una altra com a part d’aquests decision makers que han de respondre a la ciutadania.

Els sindicats som actors que prenem decisions i la nova política i forma d’entendre la societat obliga a obrir aquestes portes als ciutadans i les ciutadanes per participar i poder incidir en aquestes decisions, més enllà dels mecanismes que ja té el sindicat de participació dels treballadors i de l’afiliació (assemblees als centres de treball o de delegats dels diversos sectors i els òrgans interns, com els congressos).

La crisi de confiança en les institucions també afecta els sindicats i creiem que una de les maneres –evidentment, no l’única- de donar resposta a la demanda creixent de la societat de què els sindicats expliquem el que fem i a què destinem els nostres recursos és obrir l’opció de què els mateixos ciutadans puguin incidir en la presa de decisions d’una forma més directa.

Amb aquesta nova eina, qualsevol ciutadà pot obrir-nos una petició a través de la mateixa pàgina del nostre perfil de Decision Maker de Change.org i la UGT de Catalunya es compromet a donar resposta.

Comments are closed.