UGT signa el III conveni col·lectiu per al personal laboral de correus

Acord també en la Mesa Sectorial per a funcionaris
de Correos y Telégrafos
La Federació de Serveis Públics de la UGT signa el III Conveni Col·lectiu per als personal laboral de Correus i l’Acord de la Mesa Sectorial per a funcionaris de Correos y Telégrafos. L’acord a què s’ha arribat en aquest conveni recull gran part de les reivindicacions del col·lectiu, que la UGT ha exposat al llarg dels mesos de negociació dels documents.
Aquest nou conveni restaurarà els desperfectes ocasionats per l’anterior, del qual la UGT no en fou partícip, i s’aprecia un important canvi en la tendència per acabar amb la desregularització existent.
Els acords assolits garanteixen els drets del personal laboral i dels funcionaris, i s’aposta clarament per la transparència en els processos de contractació del personal eventual a Correus, amb la participació sindical.
Tanmateix, en matèria salarial s’han produït avenços importants, malgrat el dificultós context econòmic que vivim: s’han atès bona part de les reivindicacions dels carters rurals, amb un increment del 2,3% en els plusos d’aportació de vehicle i benzina, etc., amb efectes retroactius, i la creació d’una comissió per a l’estudi de la seva situació.
Pel que fa el personal laboral, l’acord incorpora el compromís d’abonar els trams . Amb això es materialitzarà l’abonament de les quantitas corresponents als trams al personal laboral. Trams que l’administració s’ha negat a abonar a pesar de les múltiples sentències individuals guanyades pels sindicats no signants del conveni de 2006.
Pel que fa el personal funcionari es reconeix el seu dret a gaudir de les vacances retribuïdes en un mes natural o en 22 dies hàbils, amb efecte d’1 de gener de 20correos11.
correos
Acord també en la Mesa Sectorial per a funcionaris de Correos y Telégrafos
La Federació de Serveis Públics de la UGT signa el III Conveni Col·lectiu per als personal laboral de Correus i l’Acord de la Mesa Sectorial per a funcionaris de Correos y Telégrafos. L’acord a què s’ha arribat en aquest conveni recull gran part de les reivindicacions del col·lectiu, que la UGT ha exposat al llarg dels mesos de negociació dels documents.

Aquest nou conveni restaurarà els desperfectes ocasionats per l’anterior, del qual la UGT no en fou partícip, i s’aprecia un important canvi en la tendència per acabar amb la desregularització existent.
Els acords assolits garanteixen els drets del personal laboral i dels funcionaris, i s’aposta clarament per la transparència en els processos de contractació del personal eventual a Correus, amb la participació sindical.
Tanmateix, en matèria salarial s’han produït avenços importants, malgrat el dificultós context econòmic que vivim: s’han atès bona part de les reivindicacions dels carters rurals, amb un increment del 2,3% en els plusos d’aportació de vehicle i benzina, etc., amb efectes retroactius, i la creació d’una comissió per a l’estudi de la seva situació.
Pel que fa el personal laboral, l’acord incorpora el compromís d’abonar els trams . Amb això es materialitzarà l’abonament de les quantitas corresponents als trams al personal laboral. Trams que l’administració s’ha negat a abonar a pesar de les múltiples sentències individuals guanyades pels sindicats no signants del conveni de 2006.
Pel que fa el personal funcionari es reconeix el seu dret a gaudir de les vacances retribuïdes en un mes natural o en 22 dies hàbils, amb efecte d’1 de gener de 2011.

Comments are closed.