UGT signa el primer conveni català del sector de col•lectivitats i aconsegueix mantener-ne la ultraactivitat

col-lectivitatsDeixa sense efecte el límit d’un any imposat per la reforma laboral  del PP ● L’acord ha estat ratificat en assemblea pel 94,6% dels nostres afiliats i afiliades

La Federació de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya ha signat el primer conveni del sector de col·lectivitats de Catalunya, un conveni de gran importància. En primer lloc, perquè és el primer conveni propi del sector per a Catalunya. Fins ara, els treballadors i les treballadores del sector de col·lectivitats estaven emparats pel conveni d’Hostaleria de Catalunya. Per primera vegada, tindran un conveni propi que reguli les seves condicions laborals. En total, a Catalunya, el sector de les col·lectivitats ocupa més de 50.000 treballadors i treballadores.

D’altra banda, aquest nou conveni signat per la UGT de Catalunya, sindicat majoritari en el sector, pren especial rellevància perquè aconsegueix deixar sense efecte la pèrdua de la ultraactivitat de conveni que imposa la reforma laboral del PP. És a dir, amb aquest acord el nostre sindicat aconsegueix garantir el manteniment de totes les condicions laborals dels treballadors i treballadores del sector de col·lectivitats a Catalunya, anul·lant la imposició de la reforma laboral que possibilita que un conveni desaparegui si després d’un any de negociacions les parts no han arribat a acord. S’equilibren, doncs, les forces en la mesa negociadora, equilibri mermat arran de la reforma laboral, que dóna més poder a la patronal i menys als treballadors, ja que, en cas de no acord, seria d’aplicació l’Estatut dels Treballadors.

El primer conveni del sector de col·lectivitats de Catalunya signat per la UGT de Catalunya aposta per la creació de llocs de treball que permetin pal·liar l’elevada taxa d’atur juvenil: potenciarà la contractació de treballadors i treballadores de menys de 35 anys, alhora que garanteix que aquestes contractacions no puguin emplear-se per cobrir llocs de treball que hagin estat amortitzats via acomiadaments col·lectius i acomiadaments objectius, i les delimita en determinats grups professionals.

Els afiliats i les afiliades de la UGT del sector de col·lectivitats han donat el vist-i -plau a l’acord, ratificant-lo en assemblea amb el 94,6% dels vots a favor.

Comments are closed.