UGT signa el VI conveni col•lectiu del PAS laboral de les universitats publiques catalanes

UBLa FETE-UGT de Catalunya ha signat el VI Conveni Col•lectiu del personal d’Administració i Serveis Laborals de les universitats públiques catalanes. La signatura d’aquest conveni, que havia estat denunciat i es trobava en procès d’ultraactivitat, estableix un marc legal estable fins el mes de desembre de 2015, davant les incerteses jurídiques que haurien pogut produir-se a partir del dilluns dia 8 de juliol en cas de no haver assolit un acord.

La signatura d’aquest conveni arriba després d’unprocés innovador que ha permès desbloquejar les negociacions. L’acord ha permès mantenir el convei anterior i adjuntar en un annex un taula d’afectacions per les diferents retallades. Així, en cas que hi hagi un canvi normatiu que permeti recuperar aquests drets, aquests serien retornats automàticament, sense necessitat de tornar a ser negociats. Aquestes clàusules de garantia permeten un marc legal estable que garanteix tot allò que no estava afectat per les retallades. 

El VI Conveni Col•lectiu del personal d’Administració i Serveis Laborals de les universitats públiques catalanes regula els drets laborals de més de 8.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya.

Comments are closed.